Tidligere publiserte artikler


Tidligere publiserte artikler kan du finne igjen nedover på denne siden.

TA GJERNE KONTAKT med oss dersom du ønsker mer informasjon, eller at vi skal sette fokus på bestemte tema.

 

 

 

Sommerens gudstjenester

Kalenderen viser sommer, og her er oversikt over gudstjenester, pilegrimsvandringer og kirkevalg i Vestvågøy

Les mer

 

Konfirmantåret 2023-24

Informasjon til deg som skal være konfirmant i 2024.

Les mer

 

Godkjente valglister til menighetsrådsvalg 2023-2027

Nominiasjonskomiteen for hvert sokn har utarbeidet en valgliste. Det er ikke kommet inn alternative lister eller nye listekandidater ved su...

Les mer

 

Konfirmanter i Vestvågøy 2023

Vårens konfirmasjoner og konfirmanter i Vestvågøy

Les mer

 

KN Fasteaksjonen

Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon er vel gjennomført - og vi har mye å takke for!

Les mer

 

Avfall på gravplassene

Sortér avfallet på gravplassen! Det er vår sterke oppfordring. Det er både kostnadsbesparende og viktig for god videre håndtering.

Les mer

 

Supplerende valg av kandidater til kirkevalget

Vil du ha andre med i menighetsrådet i ditt sokn? Du kan påvirke om flere skal stå på lista ved å sende inn en forslag som 5 stykker støtte...

Les mer

 

Orgelet i Buksnes er 25 år - jubileumkonsert

I år er det 25 år siden det nye orgelet ble innviet i Buksnes kirke. Det er verdt en jubileumskonsert fredag 31.mars kl 18!  Og kirkemusike...

Les mer

 

KN fasteaksjon

Fastetid og fasteaksjon: Håp i en dråpe vann

Les mer

 

Konfirmanter bringer håp!

Sammen med konfirmanter over hele landet, gjør konfirmanter og frivillige i Lofoten seg klare for innsamling til Kirkens Nødhjelps årlige f...

Les mer

 

Kirkens nødhjelp FASTEAKSJON

Nizars eventyrlige vannreise

Les mer

 

Regnbuebønn og om fastetiden

Faste er å løfte blikket og spørre: "Hva vil du jeg skal gjøre for deg?"

Les mer