Påskevandring: Påskedag


Påskedag feirer vi oppstandelsen og livet

Alterteppet i Borge kirke er selve symbolet på den oppstandne Jesus. Les mer om dette kunstverket lenger nede på siden.


Fortellingen om påskedag

Påskedagen feirer vi Jesu oppstandelse. Kvinnene går til graven for å sørge. De går til et minnested, men kommer til et møtested. Sjokket blir enda større da de ser at graven er åpen og tom. Er det ikke ende på elendighet? Men så får de møte en engel som forteller at Jesus er stått opp fra de døde, og de får  møte den oppstandne selv, som sier at han vil møte dem igjen i Galilea.

Kvinnene løper tilbake til de andre, fylt av stor frykt og stor glede. 

 

Gudstjenester på første påskedag (søndag):

  • kl 11:00 i Stamsund kirke
    Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Ved sokneprest Frode Wigum og organistvikar Helge Vikjord.
  • kl 11:00 i Buksnes kirke
    Høytidsgudstjeneste med nattverd og dåp ved prest Trond Gran og organist Andrey Pirozhkov. Buksnes kirkekor deltar.

 

Les beretningen om påskedagen i Markusevangeliet 28,1-10

Jesus står opp
1 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. 4 Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. 5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7 Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

8 Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. 9 Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. 10 Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

   

Teksten hentet fra Bibelselskapet på internett. Her kan du selv lese bibelen, og finne fram til kirkeårets tekster

 

Altertavlen i Borge kirke er vevd av 2100 tråder, og er laget av tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen. Teppets motiv er den oppstandne Kristus, med en hånd som peker oppover, og en som bryter rett ut av teppet. Dette for å vise at kraften fra de naglede hender er uten grenser. Den oppstandne Kristus svever på en bakgrunn av nordlys. Nordlyset som er klarest og sterkest når mørket dominerer i horisonten, er tenkt som symbol på den kraften Herren sendte oss: Den Hellige ånd, og det representerer også håpet i den norsnorske mørketiden. 

Tilbake

Del