Valgdeltakelse i kirkevalget 2023


Som del av kirkeforliket i Stortinget, ble det vedtatt å holde kirkevalg samtidig som offentlige valg for å gi god tilgjengelighet og utvikle demokratiet i Den norske kirke. Oppslutningen om kirkevalget varierer veldig.

For å gi god tilgjengelighet og utvikle demokratiet i Den norske kirke ble det, som del av kirkeforliket i Stortinget, vedtatt å holde kirkevalg samtidig som offentlige valg. Dette er videreført i Trossamfunnsloven, der Kirkemøtet  er gitt anledning til å bestemme om det skal fortsette eller ikke.

Kirkemøtet har vedtatt å bruke muligheten til å avholde valg samtidig og i tilstøttende lokaler.

Oppslutningen om kirkevalget varierer veldig. Dette er oversikt over valgdeltakelsen og avgitte stemmer for Vestvågøy:

 

For hvert sokn:
           
      Stemmeberettiget    Stemmer     % menighetsråd    % bispedømmeråd

Borge              1065                   153                       14 %                        6 %
Buksnes           4249                  376                         9 %                         5 %
Hol                   1029                   83                         8 %                         4 %
Stamsund        1036                   96                          9 %                         6 %
Valberg              109                   13                        12 %                         7 %
 

Oppslutningen på Vestvågøy for valg til menighetsråd er i snitt 10%, med variasjoner mellom 14% - 8%. Av alle som stemmer er det nærmest 100% som har avgitt stemme på en stemmeseddel for menighetsråd. Det er på Vestvågøy avgitt ialt 7 blanke stemmer.

Oppslutning om valg av representanter til bispedømmerådet er mindre. Det varierer mellom 4 -7%. I tillegg er det avgitt 26 blanke stemmer på Vestvågøy. 

Tilbake

Del