Som frivillig kan du bli med på Inspirasjonsseminar!


Inspirasjon for Fasteaksjonen 2021 på www.fasteaksjonen.no

 

Kirkens Nødhjelp sin årlige fasteaksjon

er Norges nest største innsamlingsaksjon.

Hvert år gjør konfirmantkullene og andre frivillige i hver av våre menigheter en innsats for å samle inn penger til det fastsatte innsamlingsprosjektet.

I 2020 ble det samlet inn penger nok for å gi tilgang til rent vann for over 100.000 mennesker over hele verden. Du kan lese mer om aktiviteter rundt og resultater fra fasteaksjonen 2020 her.

 

Frivillig innsats gjør det mulig å gjennomføre aksjonen!

Les: slik kan du bidra

 

 

KN aksjonen 2021 gjennomføres 21.-23. mars.

Innsamlede midlervil bli brukt til å fortsette det forebyggende vannarbeidet, ved blant annet å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19. 

www.fasteaksjonen.no

 

Som frivillig er du invitert til å delta på digitalt Inspirasjonsseminar fredag 22. januar kl 9-11.

Klikk på denne linken for mer informasjon og påmelding.

 

 

FORANDRE. FOR ANDRE.

 

Tilbake

Del