Ny vannpost på dugnad, Sennesvik kirkegård


En veldig forbedret vannpost er nå satt opp på dugnad på Sennesvik kirkegård! Se den gamle under.

Grendelaget i Sennesvik tok i fjor initativ til å få lys i stolpene på Sennesvik kirkegård. Og de tok kostanden gjennom en lokal spleis. Det ble så rikelig at de i år gjerne ville bruke resten av midlene på ny vannpost. Og som bildet av den gamle viser, så var det absolutt på tide med en forbedring og det nye ble flott. Med grendelagets midler og arbeidsinnsats av  Tore Sæverås og Kai Unstad som både  «tegnet» og snekret den. 

Stor takk til grendelaget i Sennesvika som tok tak i dette og vi fikk en flott fornying!

Foto gjengitt med tillatelse.

 

Slik såg den ut før:

 

Tilbake

Del