Support Group for Ukraine


The congregations on Vestvågøy have organized a support group for refugees from Ucraine.

 

Конгрегації в комуні Вествогой об’єднують зусилля в ресурсній групі для допомоги біженцям з України.

 Ми пропонуємо допомогу в покритті духовних потреб біженців.  Ми об’єднуємо наші зусилля для того, щоб всі, хто приїзджає до нашої комуни були добре прийняти і соціально.

Наша группа:
Оксана Ейдем
Еймунд Нордберг
Солвей Утвік
Кармен Кіндлер

Еймунд голова группы и є контактною особою (40210242),разом з Оксаною, яка з України и розмовляє українською (90722991). Ми раді допомогти будь чим, будь ласка звертайтесь.

!! Біблія українською мовою !!

The Bible in Ukrainian

We have now published the Bible in Ukrainian. Here you will also find a suggested reading plan as well as downloadable resources for children:  https://bibel.no/ukrainsk-bibel

 

In Norwegian: 

Vi ønsker å bidra til at flyktningers åndelige behov blir dekket. Vi går sammen for å sørge for at de som kommer til Vestvågøy blir godt ivaretatt, også sosialt. 

Gruppen består av:
Oksana Eidem
Eimund Kibsgaard Nordberg
Solveig Utvik
Carmen Kindler

Eimund leder gruppen og er kontaktperson (40210242), sammen med Oksana som er fra Ukraina og snakker ukrainsk (90722991). Vet du om kokrete behov så meld det gjerne inn til en av oss.

Nyhet! Bibelen er nå tilgjengelig på Ukrainsk: https://bibel.no/ukrainsk-bibel

Tilbake

Del