Gravplasser


Det er Vestvågøy kirkelige fellesråd som er gravplassmyndighet på Vestvågøy. 

Spørsmål om gravferd og gravplasser kan rettes til Vestvågøy kirkekontor på 76 05 67 30 mellom kl 10 -14 på hverdager, eller e-post til post@vestvagoy.kirken.no.

Det er mange praktiske spørsmål om gravferd, og spørsmål rundt stell og feste av grav/gravsted på gravplassen.  

Administrasjonen for gravplassene er å treffe på Vestvågøy kirkekontor, Tamyra 24, Leknes. Ta gjerne kontakt på forhånd og avtal et tidspunkt, så er det sikkert at noen ansvarlige er til stede.