Alle rettigheter 2019 Vestvågøy kirkelige fellesråd

Gravplasser


Det er Vestvågøy kirkelige fellesråd som er gravplassmyndighet på Vestvågøy. Spørsmål om gravferd og gravplasser kan rettes til Vestvågøy kirkekontor på 76 08 67 30 mellom 10 -14 på hverdager, eller ved e-post til post@vestvagoy.kirken.no.

Det er mange praktiske spørsmål om gravferd, og spørsmål rundt stell og feste av grav/gravsted på gravplassen.  Administrasjonen for gravplassene er å treffe på Vestvågøy kirkekontor, Tamyra 24, Leknes. Ta gjerne kontakt på forhånd og avtal et tidspunkt, så er det sikkert at noen ansvarlige er til stede.