Påskevandring: Vi har kommet til påskenatt


Påskenatt går verden fra mørket til lyset

Foto: Pixabay/just4today

Påskeaften

Jesus er nå død og begravet. Gud er borte og eksisterer ikke lenger. Men så viser det seg at lyset likevel trenger seg gjennom mørket, og i løpet av påskenatten forandres det hele. Lyset forløses med Jesu oppstandelse, frigjøring og mulighet for nytt liv.

Dette soloppgangsøyeblikket er årets viktigste øyeblikk.

 

Om gudstjenesten denne påskenatten:

En stemningsfull messe i Borge kirke
- starter kl 23:00

Det hele starter i stummende mørke, men lyset sprer seg og eksploderer i glede og lysets forløsning på slutten av gudstjenesten. En helt spesiell messe, der mange av våre sanser blir tatt i bruk, ved hjelp av symboler som lys og mørke, musikk m.m. 

Det vil bli lest ulike tekster fra Det gamle testamentet, mens avslutningsteksten i påskenattsmessen er hentet fra Markus 16,1-8, som er gjengitt under.

Sokneprest Frode Wigum og organist Andrey Pirozhkov leder denne gudstjenestefeiringen. 

Vel møtt!

 

Markus 16,1-8

Jesus står opp
1 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2 Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3 De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» 4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7 Men gå og si til disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.’» 8 Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde.

 

Teksten hentet fra Bibelselskapet på internett. Her kan du selv lese bibelen, og finne fram til kirkeårets tekster

Tilbake

Del