Nye gravplassvedtekter


Endringer i forskrift om gravplassvedtekt for Vestvågøy kommune i Nordland.

Nye vedtekter for gravplassene i Vestvågøy
trer i kraft 22. februar 2022.

Gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) §21, § 8 og § 14, og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) § 15a.

Vedtektene regulerer blant annet feste av grav og alminnelig ferdsel på gravplassene, gravminne og stell av graver, avfallshåndtering, næringsvirksomhet og arbeid på gravplassene.

Klikk her for å lese de nye vedtektene.

De nye vedtektene erstatter tidligere gravplassvedtekter.

Tilbake

Del