Veltede gravminner på gravplassen i Skifjord


Stormen onsdag 08.mars påførte skader på flere gravminner på Skifjord kirkegård, Det er utrolig hvilken kraft som vinden har hatt her. Heldigvis uten å ødelegge selve steinen, men mange på rettes opp. Gravminnet er festers eiendom og er ansvarlig for at gravminnet er forsvalig satt opp slik som det er beskrevt i forskrift og vedtekter.

Gravplassloven gir fester rettigheter og plikter for graven og gravminnet:

§ 15.Festerens rettigheter og plikter.
"Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd."


Dersom det settes opp gravminnet på graven/gravstedet, så skal sikringen av gravminnet være i tråd med gravplassforskriften:

§ 24.Sikring
"Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter.

Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken."


Vestvågøy kirkelige fellesråd har i sine vedtekter en sterk anbefaling på 16 mm bolter. Hva som skjedde i Skifjord nå, viser behovet for denne anbefalingen. I tillegg anbefaler vi at det brukes et jordspyd som går fra fundemantet å ca 80 cm ned i jorda. Det sikerer også gravminnet for påvirkning av vind og vær.

Bildene under viser ulike årsaker til velt og skjevhet. Både mangel på bolter, for tynne bolter, mangel på jordspyd for å holde gravminnet stabilt og det kan hende det er gravminner som er forskriftsmessig med anbefalinger men som likevel har fått et enormt vindpress som har bøyd stein fra fundamentet.

Dette er også en oppfordring til alle som fester grav med gravminnet - sjekk om det er forskriftsmessig! Særlig gamle gravminner kan være uten sikkelig sikring og fester er ansvarlig. Usikra gravminner har forårsaket både skade og død, og det må vi unngå.

Tilbake

Del