KN fasteaksjon


Fastetid og fasteaksjon: Håp i en dråpe vann

 

HÅP I EN DRÅPE VANN

Kirkens Nødhjelp hjelper oss til å kunne gjøre noe ekstra for andre i fastetida, gjennom Norges nest største innsamlingsaksjon "Håp i en dråpe vann".

Sammen med kirkene i Norge jobber Kirkens Nødhjelp med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Sammen jobber vi for fred og rettferdighet, og for å redde liv. I fasteaksjonen samler vi inn penger til dette livsviktige arbeidet.

 

Et av landene vi arbeider i er Tanzania. I 2014 hadde Kirkens Nødhjelp TV-aksjonen, og fra innsamlede midler var det 1,7 millioner mennesker som fikk varig tilgang til rent vann. Landsbyen til 15 år gamle Deodata er en av disse. Før dette skapte lange tørkeperioder store problemer, og de måtte gå langt for å hente vann. Deodata brukte tre timer på dette hver dag, noe som resulterte i at hun ikke kunne fullføre skolen. Nå tar turen for å hente vann kun 5 minutter og innbyggerne holder seg friske.

La oss sammen gi flere i verden mulighetene som Deodata og hennes landsby har fått gjennom årets fasteaksjon. Takk for at du er med!

 

Den tradisjonelle fasteaksjonene gjennomføres siste uke før påske.

Ta vel i mot bøssebærerne. Du kan også gi et bidrag til VIPPS 2426.

Les mer på fasteaksjonen.no. Her kan du også følge med på resultatene, og se hvor mye din menighet har bidratt med.

 

Bli med å be for aksjonen!

Kjære Gud, takk for fastetidens mange muligheter.
Den gir rom for både handling
og refleksjon.
La oss ikke bli for selvopptatte.
Hjelp oss så vi retter blikket utover og ser
de mange som trenger din kjærlighet.
Og minn oss daglig om at det er vi som er
dine hender og føtter.

 

Tusen takk!

 

 

Tilbake

Del