Søndag for de forfulgte


"Søndag for de forfulgte" - vi står sammen i bønn for mennesker som blir forfulgt for sin tro. 

 

"Søndag for de forfulgte" er en viktig gobal merkedag i kirkeåret. Denne dagen står kirkesamfunn sammen i bønn for mennesker som blir forfulgt for sin tro. 

Andre søndag i november, i år 13. november, er årlig felles merkedag for den forfulgte kirke. Mennesker som blir forfulgt for sin tro, ber om vår forbønn og støtte. 

 

BØNN

Jesus Kristus, du bar ditt kors synlig for hele verden og ble vår frelser.
Nå ber jeg for alle som bærer sitt kors uten at noen ser dem.
Du vet hvem de er. Takk for at du ser.
Vis meg hvordan også jeg kan ta opp mitt kors, og gå du foran meg, alltid.
I glede og motgang vil jeg følge deg, Jesus Kristus.
Amen.

Les mer her: Artikkel på kirken.no

 

FORBØNN (hentet fra stefanus.no)

• I dag vil vi løfte frem for deg alle kristne søsken som lider under ufrihet, undertrykkelse og forfølgelse. Hjelp oss å huske på dem, så vi kan stå sammen med dem i bønn og handling.

• Vi ber om at de forfulgte vil sette sitt håp og sin tillit til deg. Gi beskyttelse til dem som møter forfølgelse for ditt navns skyld. Gi håp til våre forfulgte søsken.

• Vi ber om at forfølgelsen vil ta slutt der den skjer, og at det blir ekte trosfrihet. La ofrene få oppleve rettferdighet. Vi ber om at overgripere og voldsmenn holdes ansvarlig for sine handlinger.

• Velsign og beskytt alle som er drevet på flukt for sin tros skyld. La dem kjenne at de ikke er alene. Gi dem trygghet og styrke på den farefulle veien mot et nytt hjem.

• Vi ber for alle barn som opplever krenkelser på grunn av sin tro. Vi ber om at du må beskytte barna fra varige skader, både i sjelen og kroppen. Der hvor barna har kommet bort fra sine familier, ber vi om at du tar vare på dem inntil familiene gjenforenes.

• Vi ber om velsignelse for alle som arbeider for trosfrihet i lukkede land. Hold din hånd over dem som forkynner evangeliet i et fiendtlig miljø. Gi dem trygghet, klokskap og styrke til å fortsette.

• Evige og gode Gud, himmelske Far, vi takker for at du har kalt oss til å være lys og salt i verden. Gi oss mot og vilje til å være dine hender og føtter. Gi oss vilje og kraft til å stå sammen med våre forfulgte søsken. Kom med helbredelse, rettferdighet, kjærlighet og forsoning.

 

 

Tilbake