Juletreets symboler Del 4:5


Vi ser på det symbolske innholdet i pynten vi henger på juletreet. I dag del 4: om å pynte treet med flagg - helst norske.

I fem deler tar vi for oss pyntetingene, for å finne noen svar på spørsmål som:

  • Hvorfor er det blitt en tradisjon å ta et tre i hus til jul?
  • Og hvorfor bruker vi akkurat den pynten vi gjør, hva er den symbolske betydning i juletrepynten?

Det er viktig å vite litt om dette. Tradisjoner og symboler vi ikke kjenner innholdet i, blir tomme for oss. Men når vi kjenner innholdet i dem, kan de snakke til oss om ting som er viktig i livet og i troen. Slik kan juletreet bli en preken i seg selv.

 

Det fins utrolig mange ting som brukes som julepynt. Dette er et utvalg av de vanligste, og noen uvanlige..

 

Del 4 Flaggene vi bruker, er for det meste norske flagg.

Juletreet ble tradisjon samtidig med at Norge ble en selvstendig nasjon. Kanskje var det derfor de ble tatt i bruk på treet.

I dag hender det at man ser juletrær med lenker med mange nasjonalflagg i. Da kan flaggene minne om at evangeliet er for alle mennesker på jorda, uansett rase eller nasjon. Derfor skal vi vise omtanke for alle verdens mennesker. Gud har ikke satte skiller, og da skal ikkke vi gjøre det heller: «For med én Ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.» 1. Kor. 12, 13

Kulene, eplene og andre frukter symboliserer frukten på kunnskapens tre, som Gud nektet Adam og Eva å spise av. De skal minne oss om grunnen til at Gud sendte sin Sønn til verden; at mennesket sitter fast i en sirkel av onde valg, og trenger å bli reddet fra det onde. De peker også framover mot den nye tiden som skal komme når menneskene igjen skal få spise av fruktene på Livets tre.

Nyere tolkning sammenlikner kulene med jordkloden vår. De senere år har enkelte hevdet at sammenlikningen er svært reell, jordkloden er like sårbar som de skjøre glasskulene vi pynter treet med.

Gud ga oss ansvaret for å ta vare på hans skaperverk.

 

 

 

Kilder: Ragnar Skottene: «Kristne symboler», Verbum 2002 Hans Petter Foss og Eyvind Skeie: «Adventskrans og julekrybbe», Luther Forlag 1996 http://www.sidene.no/jul/tradisjoner/juletradisjoner_juletrepynt.htm

Innholdet i artikkelen er samlet og gjengitt av Kirsti Bjåstad.

Tilbake

Del