Møt Per-Arne Lie - konsulent og rådgiver for de gode tider.


Vi er heldige som har Per-Arne Lie - borgfjerding og primus motor i staben. Lurer du på noe når det gjelder kirkebyggene eller kirkegårdene, så er det slik at Per-Arne har oversikten over det meste, og har svar til de fleste.. Ikke rart at kirkevergen ga ham et skilt til å ha på døra der det står: "Geniet behersker kaos."

Per Arne er født og oppvokst på Vestvågøy, nærmere bestemt på Lie gård i Borge. Han driver slektsgården sammen med kona Irene.  Men hvordan havnet han på Kirkekontoret, og hvem er han egentlig?

Hvorfor ble du rådgiver?
Jeg startet som kirkeverge i 1997, deretter gikk jeg over i to årig prosjektstilling for å utrede kirkegårdsstrukturen på Vestvågøy for de neste 20 årene. Etter dette gikk jeg over i en rådgiver/konsulentstilling. Jeg har fungert som kirkeverge i ca 3 år, og har også vært med på å bygge opp fellesrådet og de administrative strukturene i organisasjonen etter at ny kirkelov trådte i kraft den 1.1.1997.

Hva er en typisk dag på jobb for deg?
Det finnes ikke en typisk dag på jobb for meg. Jeg er den som har mye publikumskontakt pga kirkegårdsbiten.  Jeg får mye henvendelser om praktiske ting som feste av graver og andre ting som folk ønsker å sette fokus på når det gjelder kirkegårder.

Jeg er også driftsansvarlig for kirkebyggene. Hver gang det skal settes i gang prosjekter vedrørende  kirkegårder og større renovering av kirkebygg så har jeg mye ansvar for dette. Alt i fra søknads og anbudsprosess til koordinerende ansvar ved gjennomføring.

Hvilken bakgrunn har du som gjør deg spesielt god egnet til denne jobben?
Jeg har vært på planavdelingen i Telenor, og jeg har vært ingeniør på teknisk etat i kommunen i tilsammen 19 år. Jeg er  praktisk anlagt og har en del nyttig  erfaring  fra det å drive gårsbruk. På kirkegårdene er det viktig å forstå både jord og jordsmonn og hvordan dette rent praktisk påvirkes av det vi gjør. Like viktig er det å forstå hvordan vekst og vekstforholdene er over bakken. Som stedfortreder for kirkeverge må jeg også ha god forståelse for økonomi og personalsaker, i tillegg til å forberede saker til fellesrådet.

Dersom du skulle beskrive deg selv med tre ord, hva ville de være?
Ærekjær, sta og målbevisst.

Hva gleder du deg mest over i din jobb?
Å lykkes med prosjektene, både å se resultat og det å klare å holde budsjettene. I tillegg til å se at jobben jeg gjør er med på å skape gode rammebetingelser for dem som skal utføre de kirkelige handlingene til beste for kommunens innbyggere, at alt er på plass.

Hva er dine største styrker i forhold til dine arbeidsoppgaver?
Jeg klarer å stå i oppgavene og har utholdenhet til å sluttføre dem.

Har du noen interesser som du er opptatt av, og som du håper å få mer tid til?
Snekring. Jeg har mange husrestaureringer som jeg håper jeg får tid til når jeg en gang går av med pensjon.

Har du noen gang lengtet ut og bort fra Lofoten? Hva var det som gjorde at du ble værende?
Jeg er en typisk heimføing. Jeg har det veldig bra her.

Hvis Jesus hadde levd i vår tid, hvor hadde vi funnet ham og hva hadde han vært opptatt av?
Da hadde vi funnet ham på de "hellige høyder på Borg"!  Jeg tenker han ville vært opptatt av de mennesklige katastrofene som skjer rundt i verden, selv om vi har det ganske rolig akkurat i Borge....

 

Til sist:

Kaffe eller te? Kaffe

Fjell eller sjø? Sjø

Finklær eller jeans? Jeans

Morrafugl eller nattugle? Nattugle

By eller landsbygd? Landsbygd

Favorittårstid? Vår

 

Tusen takk for praten, Per! Du er en fin fyr å ha med på laget.

Tilbake

Del