Messe for verdighet


Kirka på Vestvågøy setter seksuelle overgrep og vold på dagsorden. 

Stikkord i Hol kirke på onsdag førstkommende er verdighet, åpenhet og rettferdighet.

Seksuelle overgrep og vold er definert som et stort samfunnsproblem og en trussel mot den enkeltes verdighet og livsutfoldelse. Kirka på Vestvågøy ønsker å bidra til åpenhet og skape en arena for å sette seksuelle overgrep på dagsorden. Dette er en felles messe for Lofoten prosti.

Vi samarbeider med Landsforeningen mot seksuelle overgrep, representert ved Marianne Finstad og Monica Larsen. "Kirke og tro kan være veldig vanskelig for mennesker som har opplevd overgrep. Derfor er det viktig og riktig at temaet løftes fram, også i Kirken", sier Marianne Finstad. 

Gjennom Messe for verdighet kan vi finne felles trøst, styrke og håp, og bidra til at utsatte kan ta verdigheten tilbake. Menighetene ønsker å vise solidaritet og omsorg til overgrepsutsatte. Den norske kirke bidrar til å ta en del av samfunnsansvaret rundt denne alvorlige problematikken. Kirka sitt diakonale oppdrag er å vise omsorg og gi støtte, spesielt til mennesker i vanskelige livssituasjoner. 

Dette er et arrangement som veldig mange beskriver som fint, gir styrke, og man kan legge frem sin sorg og fortvilelse gjennom symbolske handlinger. Denne tilbakemeldingen kommer fra både troende og ikke troende, ifølge Finstad.

Marianne Kristiansdatter Finstad. Foto:privat

 

Sted for denne messen i Lofoten vil variere fra gang til gang og spres geografisk. Denne gangen arrangerer vi messe for verdighet i Hol kirke onsdag 12. februar kl 19-20.

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep har hatt en sentral rolle i å utvikle Messe for verdighet, der vi blant annet får ta del i:

- erfaringstekster som bringer overgrepsrelaterte erfaringer inn i gudstjenesten. Disse erfaringstekstene kalles også «stemmer».

- musikkinnslag

- mulighet for den enkelte å uttrykke seg i symbolhandlinger og gjøre seg delaktig på egne premisser.


De som deltar er: Prost Kristine Sandmæl, Marianne Finstad, Monica Larsen, diakon Kjersti Konsmo, kantor Ken-Gøran Mikkelsen, sang Karoline Martinsen, sokneprest i Hol og Buksnes Eimund Kibsgaard Nordberg.

Vi ønsker alle varmt velkommen!

 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep er en landsdekkende intresseorganisasjon med både fast ansatte og mange titalls frivillige. Vi er livssyns- og politisk nøytrale. Vi er både tidligere utsatte, fagfolk, pårørende eller bare brennende engasjerte.

Kort om vårt samfunnsmandat:

· Vi jobber for mer kunnskap og større åpenhet rundt seksuelle overgrep som av WHO er definert som et folkehelse problem

· Vi vil at samfunnet skal anerkjenne at seksuelle overgrep skjer og at det skjer i mye større omfang enn vi som samfunn og enkelt personer tar inn over oss.

· Vi jobber aktivt for å styrke utsattes rettigheter, både rettslig, økonomisk og i forhold til behandling i helsetjenesten.

· Kunnskap skal økes der barn fins, dvs til foreldre, barnehagepersonell, leger, helsesykepleiere, sykepleiere, lærere osv.

· At kompetansen om ettervirkningene etter seksualisert vold må styrkes

· Om hvordan avdekke, og hvem gjør hva og hvor alarmerer vi om mistanken

· Hvor tar man kontakt som utsatt for å anmelde etc.

 


 

Tilbake

Del