Vil du være med å be for land og folk?


" Det er makt i de foldede hender.  I seg selv er de svake og små.  Men mot allmaktens Gud du dem vender, han har lovet at svar skal du få."

Vi er i en situasjon hvor mange rammes på ulikt vis og vi er alle berørt.  Det er mye vi ikke kan gjøre i denne tida. 

Men det er viktig å huske at det også er mange positive ting vi kan gjøre nå når hverdagslivet på mange områder er satt på vent. 

Vil du være med på en stor bønnedugnad for land og folk? 

Nå er det mange som ber for familie og naboer, kjente og kjære.  La oss også huske på de som sitter med ansvar og myndighet, både lokalt, nasjonalt og globalt.  Det er et stort ansvar som hviler på dem og de trenger visdom, mot og styrke i en svært vanskelig situasjon.

 

" Det er makt i de foldede hender. 

I seg selv er de svake og små. 

Men mot allmaktens Gud du dem vender,

han har lovet at svar skal du få."

Tekst: Trygve Bjerkrheim

 

Tilbake