Alle rettigheter 2019 Vestvågøy kirkelige fellesråd

Gravdal bedehus: innsamling til nytt tak


Vi er godt i gang med innsamling til nytt tak og er veldig takknemlig til alle som har bidratt hittil.

 

Det er mange som er glad i bedehuset og som har gode minner knyttet til det. Det har vi merket vi som har arbeidet med denne innsamlingen. Det er nå akutt behov for utbedring. Taket er lekk og trenger å skiftes.

Vi er per i dag litt under halvveis for å kunne dekke kostnaden på 314.500 for skifte av tak. Har du eller din bedrift anledning til å bidra? 

Beløpet kan overføres til kontonr.: 4580.14.16288
eller via VIPPS #527156

Trenger du mer informasjon eller ønsker et møte med oss er det bare å ta kontakt med oss

Kontaktperson: Eimund Kibsgaard Nordberg

 

Tilbake