Vårrydding på gravplassene


Snøen smelter og det nærmer seg vår... da er det på tide å rydde opp på gravplassene...

Enda ligger det noen steder et hvitt snøteppe over gravene, og blomsterpottene fra i vinter kan fortsatt være fryst fast i telen. Men etterhvert som snøen smelter er det mye som kommer til syne - også en del som ikke hører hjemme på gravplassen - eller i naturen forøvrig. 

 

Husk å sjekke at gravene du er ansvarlig for er ryddet for gammel pynt!

 • Alle kan bidra til at usikret søppel ikke spres videre med vinden.

 • Mange av gravplassene i Vestvågøy ligger i nærheten av havet, og i løpet av vinterens stormer er det mye som kan "komme rækanes".

 • Det kan være andre sitt søppel som dukker opp rundt omkring - om alle hjelper til med å kaste "eierløst søppel" blir det fint for alle å besøke gravplassene.

 

Søppelsortering

Avfall fra gravplassen skal sorteres, slik at minst mulig blir restavfall, og vi unngår at den svarte dunken fylles unødig. 

I den grønne dunken skal alt av organisk avfall (bioavfall). Dette er generelt alt som kan komposteres - "fra jord til jord".

 • NB! "Hundeposer" er ikke organisk avfall, men skal i restavfallsdunken.
   
 • Potter, sløyfer og annen pynt skal tas av fra gamle planter/kranser og sorteres som restavfall. Blomster og jord er organisk avfall. 
   
 • Batterier og alt av elektriske lykter skal resirkuleres, og må taes med/innleveres av hver enkelt. På Buksnes, Borg og Skifjord har vi satt ut egne "batteribokser" som kan benyttes til dette.  Innhold i boksene bli tatt med til gjenvinning. 
   
 • Er søplekontaineren full, så må du ta søppel med hjem!

 

Søpledunkene på gravplassen er KUN for søppel fra gravplassen

Hjelp oss å veilede turister og andre besøkende om dette.

 

Vi ønsker alle en fin vår!

 

 

Tilbake

Del