Er det satt en pinne på grava du steller?


Denne må du ikke fjerne uten å ta kontakt. Alle graver skal ha en kontaktperson eller fester. Finner vi ikke noen som vil være fester eller kontaktperson, så skal graven slettes.

 

 

Vestvågøy kirkelige fellesråd har i over 20 år satt ut merkepinner for å komme i kontakt med de som steller graver der vi ikke har opplysninger om hvem som fester (eier) graven. Noen ganger ser vi at pinnene er fjernet, andre ganger ser vi at pinnene er satt opp på andre graver.

Hver grav må ha en ansvarlig. Dersom vi ikke har fester, kan graven uten videre slettes, iht Gravplassloven.

Gravminner slettes når vi har opprydning på felt eller følger opp der vi ikke har festere. Da får vi av og til telefoner fra frustrerte pårørende, og vi må orientere om at det er familien som har ansvar for å påse at alt er i orden med fester for graven. Med 13 kirkegårder og omtrent 14.000 graver i Vestvågøy, kan vi  ikke gjette hvem som vil ta ansvar for en grav. 

 

En grav skal ha fester med betalt festeavgift, dersom den skal bevares lenger enn 25 år etter gravlegging. I perioden inntil 25 år skal det være en kontaktperson. Ved flere graver i et gravsted vil dette gjelde fra den første graven ble tatt i bruk.

 

Den personen som fester graven har rett til å bestemme hva som skal skje med graven. Vi oppfordrer alle til å ta en prat i familien om hvem som skal være fester, og undersøke om andre er interessert i å ta vare på graven eller gravstedet, dersom en selv ikke vil feste det lenger.

 

Er du usikker på om alt er i orden for gravene der din familie er gravlagt, så ta kontakt på e-post post@vestvagoy.kirken.no eller ring 76 05 67 30.

 

Vi har rutiner for sletting, og gjør vårt beste for at alle som vil feste en grav eller gravsted får anledning til dette. Men gravminner kan ikke bli stående når ingen vil ta ansvar for dem. Når en grav slettes så fjernes gravminnet, og det sendes umiddelbart til knusing.

 

 

Tilbake