Hjelp - hvordan skal sommeren bli!


2019 kan bli året da alt som kan gå galt, gikk galt. Vi vil få store utfordringen siden lastebilen fikk motorhavari. Lastebilen er navet i organiseringa av virksomheten på våre 13 kirkegårdere, både graving, søppelhåndtering, transport og annet forefallende arbeid. Og ikke hadde vi trodd at det var så vanskelig å få tak i en tilsvarende bil.

Det viser seg at tilsvarende lastebil ikke var å oppdrive, med krokløft, kran og under 7,5 tonn. Heldigvis hadde vi satt av investeringsmidler for 2020. Men selv om vi omprioriterer disse til 2019, tar det ca 4 måneder fra vi bestilte ny til den er operativ hos oss. Altså hele sommeren. Vi har nå anskaffet en midlertidig uten kran og uten krokløft. Hva innebærer dette?

SØPPELHÅNDTERINGA blir en stor utfordring. Da må tømming foregå med handmakt. Tidkrevende og fysisk utfordrende for de som jobber der. Det har vi knapt tid til, og gir dermed alle en oppfordring: TA MED SØPPEL HJEM. En mulighet vi har vurdert og vurderer fortsatt er å fjerne alle søppelkassene i år. Da MÅ alle ta med søppelet sitt. Vi har ingen økonmi eller tid til å gjøre dette skikkelig i år, siden vi får en merutgift på ca. 200.000. Og vi er fortsatt mye plaget med manglende sortering som koster oss 10 - 20.000 i løpet av sommeren, som er rein latskap hos de som bruker søppelsorteringa. Alt er godt merket.

 

Tilbake