Vern en elefant - hjelp et barn!


Vikarprest Knut Grønvik deler erfaringer fra Kenya. Gravdal Bedehus torsdag 24. november kl 19:00

 

VERN EN ELEFANT, HJELP ET BARN 

Naturvern som fattigdomsbekjempelse

En god sirkel for folk, flora og fauna.

Konflikt mellom verneinteresser og næringsinteresser/interesser i lokalsamfunnet begrenser seg ikke til ulv–sauebonde på Østlandet eller fisk–olje i Lofoten.

I prosjektet ASSETS  blir det vinn–vinn mellom nasjonale verneinteresser og barn fra fattige familier på kysten av Kenya. ASSETS har 20 års erfaring med stipend til skolegang for barn fra fattige familier - samtidig deltar foreldrene i vern av nærliggende skog og lærer bærekraftig jordbruk. Les mer om ASSETS her.

Vår vikarprest Knut Grønvik var frivillig i en Kenyansk naturvernorganisasjon våren 2018, og deler sine erfaringer derfra.

 

På Gravdal Bedehus torsdag 24. november kl 19.

  • Vikarprest Knut Grønvik deler erfaringer fra Kenya.
  • Servering.
  • Tid for prat rundt bordene.
  • Vi synger sammen.
  • Sokneprest Eimund deltar.

 

 

 

 

Vel møtt til ei hyggelig stund med betydningsfullt innhold!

 

 

 

Tilbake