Forhåndsstemming ved kirkevalget


Det er mulig å forhåndstemme ved kirkevalget på ulike måter. Ved kirkekontoret, ved gudstjeneste og digitalt . Her er oversikt over alle muligheter. Alle over 15 år som er medlemmer av Den norske kirke kan avgi stemme.

Kirkevalget er til menighetsrådet og til bispedømmerådet/representanter i Kirkemøtet.

Her er oversikt over kandidater til menighetsrådene på Vestvågøy.

Her er oversikt over lister med kandidater til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.


Møt opp på Vestvågøy kirkekontor/Menighetshuset, Tamyra 24 på Leknes. Her er det åpent for forhåndsstemming alle hverdager kl 10-14. I tillegg er det ekstra torsdag 31.august kl 10 -20. 

På Vestvågøy kirkekontor kan du forhåndsstemme til alle sokn og bispedømmer i Norge. Vær sikker på at det skjer så tidlig at de stemme rekker fram med posten til ditt hjemsokn.


Det er mulig å forhåndsstemme ved gudstjenester slik:
* Buksnes kirke 20.august kl 12 – 14 kirkevalg
* Hol kirke  20 august kl 18 – 19.30 kirkevalg
* Borge kirke 27.august kl 12 -14 kirkevalg
* Stamsund kirke 27.august kl 18 -19.30 kirkevalg
 

Digital stemmegivning og forhåndsvalg kan du lese om i denne artikkelen

Digital stemmegivning gjøres slik:
1) Gå til kirkevalget.no og trykk på «Stem digitalt». Logg inn med BankID eller annen elektronisk id.
2) Du vil få oversikt over hvilke valg du har stemmerett i. Trykk på det valget du ønsker å avgi stemme i.
3) Merk av stemmeseddelen til den listen du vil gi din stemme til.
4)  Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen 
      a) Du kan levere stemmeseddelen uten å gjøre endringer. Kandidater som
           står øverst på listen med uthevet skrift får stemmetillegg. Alle andre  på
           listen får én stemme hver.
       b) Du kan gi inntil tre kandidater personstemme ved å sette merke ved
            navnet til kandidaten. Ved valg til bispedømmeråd kan du gi din
            stemme til inntil tre kandidater fra andre lister.
       c) Ved valg til menighetsråd med én liste kan du skrive opp inntil tre
            valgbare personer i soknet.  
5) Se over stemmeseddelen før du sender bekrefter stemmen.
6) Gjenta prosedyren for å stemme i andre valg du har stemmerett i.
7) Dersom du ønsker kan du sjekke at stemmen er registrert riktig med verifikasjonskode og egen verifikasjonsapp.

 

VALGDAGEN er som på kommunestyret og fylkesting, MANDAG 11. SEPTEMBER

på stedene: Ballstad skole, Bøstad skole, Fygle skole, Gravdalshallen, Lekneshallen og Svarholt skole.

Tilbake