Meter'n gjelder fortsatt!


Smittevern er fortsatt aktuelt for å unngå oppblomstring av Covid-19 smitte. Alle kan vi bidra til hverandres trygghet ved å holde avstand, vaske henda, og har et bevisst forhold til klemming og nysing mm..

Det kan virke som at vi nå er "på andre siden av korona", og det er lett å glemme smittevern tiltakene. Men fortsatt er det viktig at vi holder avstand, vasker henda, og har et bevisst forhold til klemming og nysing mm..

De siste ukene har det vært gudstjenester med dåp, bryllup og begravelser på relativt ordinært vis. Hverdagen er mer eller mindre som før. Men selv om det ikke har vært utbrudd av korona-virus hos oss lokalt på lenge, gir det ingen garanti for å unngå smitteoppblomstring - spesielt i forbindelse med at mange er på reisefot nå i sommerferien. 

Der folk er mye sammen smitter viruset raskt. Det viser seg at smitte av Covid-19 virus helst skjer der større grupper er samlet innendørs, og mer vanlig ved private sammenkomster.

Kirka på Vestvågøy har oppdaterte smittevernplaner for kirkelige handlinger og spesifikke instrukser som gjelder for hvert kirkebygg. Vi har på bakgrunn av myndighetenes anbefalinger utarbeidet rutiner for ekstra renhold og desinfeksjon, for å holde avstand og for å telle antall mennesker som er samlet i kirkerommet. Det er viktig at dette overholdes.

I henhold til "standard" skal det være 1 meter mellom hver person (målt fra skulder til skulder). Det betyr i praksis at det blir ca. to ledige plasser mellom hver person i kirkeradene. Dette gjelder i alle situasjoner, både utendørs og innendørs. Det er ca 1 meter fra fingertuppen til brystbenet - du kan selv måle deg fram :)

Fortsatt skal vi unngå å klemme og håndhilse på andre enn våre nærmeste. 

Den som opplever symptomer på forkjølelse, feber, snue og lignende skal holde seg hjemme.

  • I de tre store kirkene på Vestvågøy (Buksnes, Borge og Stamsund) kan det nå være +/- 100 mennesker samlet.
  • I Hol kirke er maksimum antall 32 personer og i Valberg inntil 36.
  • Knutstad kapell er aktuelt kun for grupper med færre enn 25 personer.

I forbindelse med DÅP ønsker vi å legge tilrette for at det kan gjennomføres den dagen dere har valgt. Dersom det er mange dåp samme dag, kan det bli aktuelt å sette opp en egen dåpsgudstjeneste i tilknytning til den ordinære gudstjenesten. Ta kontakt med kirkekontoret, så finner vi ut av det!

Ved BEGRAVELSER er det en viss fleksibilitet i begrensningen på antall personer, da de som til daglig lever i samme hushold kan sitte nærmere hverandre enn 1 meter. Det vil derfor bli gjort en særskilt vurdering for hver begravelse, i samarbeid mellom de pårørende og presten.

Smittevernveiledere for de enkelte kirkene på Vestvågøy kan du lese ved å klikke her.

 

Tilbake