Vestvågøy kirkelige fellesråd 2023 -2027


Vestvågøy kirkelige fellesråd som er valgt for perioden 2023 - 2027, har hatt sitt første møte og konstituert seg.

Bildet illustrer det som er kirkelig fellesråd sine oppgaver: arbeidsgiver, økonomiforvaltning, gravplassmyndighet, forvaltning, drift og vedlikehold av gravplasser og kirker. Det kirkelige arbeidet skal skje i samarbeid med soknene. Gravplassmyndigheten skal utøves til beste for alle som bor på Vestvågøy.

 

Disse er valgt fra de ulike soknene, og oppnevnt fra biskop og Vestvågøy kommunestyre. Alle har sine faste vara.

Representanter:                               
Borge menighetsråd          
fast: Reidar Samuelsen,       
vara: Lene-Mari Åland
Buksnes menighetsråd.     
fast: Marianne Baadstrand,
vara:Lise Haug
Hol menighetsråd              
fast: Jonas Grav,                 
vara: Arnt Vidar Bjåstad
Stamsund menighetsråd    
fast: Finn Pettersen,           
vara: Randi Nilsen
Valberg menighetsråd        
fast: Helge Vikjord,               
vara: Atle Vikjord
Vestvågøy kommunestyre  
fast: Monica Klefelgård Hartviksen,
1. vara: Tone May Nordstrand,
2. vara: Kurt-Atle Hansen
Oppnevnt av biskopen.       
fast: Frode Wigum,             
vara: Kristine Sandmæl
 

På konstituerende møte den 06 desember ble valget slik:
Leder: Marianne Baadstrand
Nestleder: Finn Pettersen

 

Arbeidsgiverrepresentanter i kirkelig administrasjonutvalg ble valgt slik:
Leder: Marianne Baadstrand
Nestleder: Finn Pettersen
Medlem: Helge Vikjord
1.vara: Reidar Samuelsen
2. vara: Jonas Grav

I tillegg oppnevner fagforeningene 2 faste representanter med hver sin personlige vara.

 

Tilbake

Del