Lofoten har fått navnet minnelund


"Navnet minnelund" på Buksnes kirkegård er offisielt åpnet!

Foto: Kai Nikolaisen, Lofotposten

 

Etter en lengre planleggingsprosess med godkjenning fra Statsforvalteren, er Lofotens første navnede minnelund nå klar til bruk etter anleggsperioden i sommer 2023.

Vestvågøy kirkelige fellesråd som gravplassmyndighet ønsker med dette å legge til rette for ulike former for gravferd. Dette er et tilbud som vi har opplevd etterspørsel etter.

Forrige uke var det markering med offisiell åpning av minnelunden, som ble foretatt av ordfører Johnny Finstad.

En navnet minnelund er urnegraver i et felt med felles minnesmerke, hvor det er anledning til å sette opp navneskilt med navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting, og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. En minnelund skal utformes på en tro- og  livssynsnøytral måte. Minnelunden vil være en verdig minneplass der den enkelte slipper å tenke på stell og beplantning.  

Ved siden av minneplatene er det satt opp en stein med påskriften: "Vi minnes." Hensikten er at dette kan være et sted å gå til for de som ikke har en grav å besøke, eller har sine nære og kjære gravlagt et annet sted i verden. Et sted der alle kan komme for å minnes, legge ned en blomst og tenne et lys.

Det vil være plass til ca. 600 graver minnelunden på Buksnes kirkegård.

Minnesmerket er utformet som to plater, der navneskiltene blir satt opp. Minnesmerket vil bli opplyst fra begge sider.

 

Foto: Kai Nikolaisen, Lofotposten

Tilbake

Del