I kirkene søndag 11.april


Forsatt er henstillingen fra regjering å ha minst mulig arrangement i kirkene. Da blir det ingen gudstjenester til søndag. Men prester, kirkemusikre, og andre ansatte vil være til stede i kirkene Buksnes, Valberg og Hol for samtale, forbønn, musikk mv for de som ønsker å benytte seg av en slik mulighet  Det blir en kort digital sending fra Valberg med oppstart kl 10.30.

Alle har mulighet til å ta en tur innom kirka på tidspunktene der ansatte er til stede. Det kan maksimalt være 10 personer til stede av gangen og det passer kirketjener på. Det er ikke noe oppsatt program men en kan sitte i stillhet eller bruke lystenning, nattverd mv omtrent som i en bønnevandring inn til kirkene lukkes.

Digitalt sending:
Det sendes en kort hilsen for søndag 11.04 fra Valberg kirke kl 10.30. Det er med sokneprest Kjersti Bildøe Ryan.

Valberg kirke
Kjersti Bildøe Ryan er til stede sammen med diakon Solveig Utvik og organist Hilde Helene Lindberg etter sending fra ca kl 11 og fram til ca kl 13. Dersom du ikke kan komme men ønsker at det skal bes en bønn eller tennes et lys for deg, kan du be om det via sms på 41686439

Buksnes kirke
Sokneprest Eimund Kibsgaard Nordberg er til stede sammen med organist Andrey Pirozhkov og kirketjener Trond Pedersen fra ca kl 10.30 og fram til ca kl 12. Dersom du ikke kan komme men ønsker at det skal bes en bønn eller tennes et lys for deg, kan du be om det via sms på 40210242

Hol kirke
Kapellan Trond Gran er til stede sammen med organsit Andrey Pirozhkov og kirketjener Torleif Utnes fra ca kl 17 og fra til ca kl 18. . Dersom du ikke kan komme men ønsker at det skal bes en bønn eller tennes et lys for deg, kan du be om det via sms på 97423580.

 

Tilbake

Del