Kirkedemokratiet begynte og må begynne nedenfra!


Kirkedemokratiet fyller 100 år. 3. desember 1920 vedtok Stortinget loven som etablerte menighetsrådene.

Dette feires med digitalt jubileumsseminar. Du kan se det her!

Lov om menighetsråd trådte i kraft i januar 1922, og de første valgene fant sted i februar samme år. Bildet viser menighetsrådet i Bodø 1922-1924. Bak f.v.: Jens Engeness, Einar Dyvik, A. Notø, M. Christoffersen, S.P. Helfjord og L. Petersen. Foran f.v.: Louise Engen, Sofie Jakhelln, Anders Nilssen, Alexander Lange Johnson, Jørgine Haavik og Karen Olsen.

Foto: Nordlandsmuseet

 

Torsdag 3. desember er det 100 år siden menighetsrådene, samt mulighet for etablering av kirkelig fellesråd, ble lovfestet.

– Lovfestingen av menighetsrådene var et gjennombrudd, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Ved at alle døpte medlemmer fikk mulighet til å stemme og selv stille til valg til kirkens egne styringsorganer, fikk Den norske kirke et enda tydeligere preg som folkekirke. Få andre kirker i verden gir sine alminnelige medlemmer en så sterk reell innflytelse, sier hun.

Digital jubileumsfeiring

Gjennom hundre år er mangfoldige tusen medlemmer valgt inn i menighetsråd og etter hvert fellesråd, bispedømmeråd, Kirkemøtet og Kirkerådet – senest ved valget i 2019.

KA arrangerer digital jubileumsfeiring med en video som publiseres 3. desember klokken 08.30. Her blir det både tilbakeblikk på historien og et blikk på demokratiets plass i Den norske kirke i dag. Headliner er professor i kirkehistorie, Hallgeir Elstad, som skal snakke om opptakten til og kjernen i menighetsrådsloven.

Link til videoen kommer du til ved å trykke her.

Videoen kan ses når som helst

For øvrig deltar KAs styreleder Hege Hovland Malterud, Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, preses Olav Fykse Tveit, fellesråds- og menighetsrådsleder Ellen Wisløff i Færder og flere andre menighetsrådsledere fra hele landet.

Seminaret avsluttes av KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Videoen blir liggende tilgjengelig og kan ses når som helst etter publiseringstidspunktet.

 

Kilde: KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Tilbake