Buksnes menighetshus – felles glede, felles ansvar!


Bli med på et digitalt takkoffer

Storsalen med ny belysning. Foto: E.K.Nordberg

Hittil i år har vi måttet avlyse to gudstjenester på menighetshuset. Mange, meg selv inkludert, savner å feire gudstjeneste i de nære og gode omgivelsene menighetshuset byr på. Med disse avlysningene fulgte også bortfall av to takkoffer til inntekt for husets drift og vedlikehold. Ettersom vi er helt avhengig av disse inntektene vil jeg gjerne slå et slag for en «digital takkofferrunde» nå ut februar, så klarer vi kanskje i fellesskap å ta igjen det tapte.

Selv er jeg veldig takknemlig for menighetshuset og alt det gir oss av muligheter til gode, menighetsbyggende aktiviteter. Mitt første møte med bygget var da jeg sammen med Eva var på befaring i 2014 før jeg begynte som prest i Buksnes. I storsalen hadde staben dekket et flott bord og pyntet med vakre høstfarger. Det måltidet og det møtet ble en god start for mitt forhold til både menighetshus og stab. Etter hvert ble dette stedet jeg fikk min kontorhverdag, stedet for samtaler, konfirmantsamlinger, formiddagstreff, høstmesse, og mye, mye mer. Styrets arbeid med drift, vedlikehold og utbygging er et velfungerende maskineri med mange engasjerte frivillige som drivstoff. Uten dette trofaste arbeidet gjennom mange år hadde vi ikke kunne ha et slikt bygg med slike fasiliteter.

Mitt forhold til menighetshuset fikk en ekstra dimensjon da jeg for første gang var på besøk hos Halfdan Johnsen. Det gjorde inntrykk å høre om engasjementet og innsatsen over mange år for å få dette bygget realisert. «Kirkebyggerdiplomet» han hadde innrammet var underskrevet av til sammen 8 sokneprester og menighetsrådsledere hvis jeg husker rett. Det sier noe om tidsperspektiv og gjennomføringsvilje.

Fremdeles trenger vi innsats og engasjement for at huset skal gi glede og gode omgivelser til alle som trenger det i dag. Det er et felles ansvar vi har - som menighet. Derfor vil jeg med frimodighet varmt anbefale å bli med på denne digitale takkofferrunden.

Du kan bidra ved å bruke VIPPS kode 579973 eller bruke bankkontonr 4550.20.30233
Marker gjerne med «digitalt takkoffer».

Eimund Kibsgaard Nordberg
Sokneprest i Buksnes og Hol

Tilbake

Del