Sammen som kirke i hele verden


"Sammen som kirke i hele verden" er en aksjon som ønsker å sette fokus på menigheten identitet som del av den internasjonale kirke.

Aksjonen har sitt utspring i Agder og Telemark bispedømme. Sør-Hologaland har sammen med mange bispedømmer i Norge valgt å være med på denne aksjonen. i denne annledning har biskop Ann- Helen Fjelstad Jusnes kommet med en oppfordring til menighetene: «Søsterkirkene våre rundt i verden har båret større konsekvenser av koronapandemien enn vi Den norske kirke. Gjennom aksjonen «sammen som kirke i hele verden» kan vi være med å støtte kirkenes virksomhet for de som er særlig utsatt av pandemien. Jeg anbefaler aksjonen og håper mange menigheter melder seg på. På en særlig måte blir kirkens enhet i verden synliggjort når vi viser solidaritet og bidrar med vår økonomi.""

Vi lever i en utfordrende situasjon. Korona pandemien preger fortsatt menighetenes arbeid. Selv om situasjonen til tider har vært krevende her i Norge, er våre søsterkirker og samarbeidspartnere i andre deler av verden i en enda mer krevende stilling. Vi ønsker derfor i tiden framover å sette fokus på de misjonsprosjektene menighetene i Vestvågøy støtter. Ved å delta i denne aksjonen ønsker vi å styrke eierskapet til menighetens misjonsprosjekter, og gi menighetene følelsen av  tilhørighet til den verdensvide kirke. 

Buksnes menighet har i samarbeid med Gravdals misjonsforening loddsalg til inntekt for misjonen. Dere kan lese mer om dette her.

Aksjonen har varighet fra 14 mai til 24 juni. 

 

Tilbake