Online gudstjeneste 1. og 17. mai


Kirkene er fortsatt stengt på grunn av korona situasjonen, og flere gudstjenester fra Vestvågøy vil bli sendt digitalt framover. Tradisjonen tro blir det gudstjeneste fra Stamsund kirke på 1. mai. Det blir også gudstjeneste fra Vestvågøy 17. mai.

Med stor suksess ble det sendt påskegudstjenester fra Lofoten på internett. Mange tusen fulgte sendingene, og vi har fått gode og konstruktive tilbakemeldinger. Nå er det planlagt en serie med 10 digitale gudstjeneste-sendinger fra kirkene i Vestvågøy fram til sommeren.

 

1. mai gudstjeneste fra Stamsund også i år!
Det ligger en symbolkraft i å feire 1.mai i kirken, i Norge og i et lokalsamfunn som Stamsund.

Dagen har vært en kampdag for arbeiderklassen, men i dag har fokus for 1. mai endret seg. Dagen står fortsatt for en rettmessig kamp for et bedre samfunn for alle selv om solidariteten i dag ligger på et annet plan enn før. Bibelens sterke ord om rettferdighet, godhet og nestekjærlighet er kirkens bidrag, og må gå hånd i hånd med fagbevegelsen og andre gode krefter i samfunnet.

På grunn av korona pandemien kan vi ikke samles i kirkerommet, men alle ønskes velkommen til å delta i gudstjenesten via denne sendingen. kl 12.00 på fredag 1. mai.

Medvirkende: Prest Aud Meaas Sigurdsen
Kantor Ken-Gøran Mikkelsen
Diakon Solveig Utvik
Lofotr kantori
Kirketjener Torleif Utnes
Konfirmanter: Hedda Ernstsen Nybakk og Mia Elise Erdal Johnsen

SALMER FRA NORSK SALMEBOK 2013:
nr.1 - "Herre Gud, ditt dyre navn"
Ikke i salmeboka -  "Kringsatt av fiender" av Nordahl Grieg
nr. 678 - "Vi rekker være hender frem"
nr. 738 - "Noen må våke i verdens natt"
Under kransnedleggelse ved bautaen ute synger vi første vers av "Ja, vi elsker"

Produsent:      Asbjørn Pettersen

 

Det kommer flere gudstjeneste sendinger fra Vestvågøy - også på 17. mai 

Så lenge samfunnet er i denne spesielle situasjonen og har begrensninger for å møtes i gruppe, vil vi fortsette å sende gudstjenester og andakter med kjente bilder ut til folket. Det blir gudstjeneste fra Vestvågøy på 17. mai, og det blir flere gudstjenester fra ulike av kirkene våre. 

I tillegg spilles også inn noen kortere andakter med våre lokale prester.

Følg med på hjemmesiden og facebooksiden for oppdaterte nyheter fra kirka på Vestvågøy. Du kan også melde fra til oss på e-post om du ønsker å få tilsendt nyhetsbrev.

Selv om vi ikke treffes, så er vi til stede for alle som ønsker kontakt!

 

Tilbake