Flere nye ansikter hos Vestvågøy kirkelige fellesråd


Gunhild Wigum er ny trosopplærer i Vest-Lofoten.

 

Vi ønsker velkommen til stadig flere nye medarbeidere hos Vestvågøy kirkelige fellesråd og kirka på Vestvågøy!

Fra august 2023 startet Gunhild Wigum som trosopplærer. Hun skal jobbe for hele Vest-Lofoten.

I denne rollen skal hun planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak for barn i alderen 0-18 år, med spesielt fokus på de aller yngste. Hun vil samarbeide tett med prester, frivillige, ungdomsledere og andre ansatte i alle menighetene for å skape gode opplevelser for barn og ungdom. Arbeidsoppgavene hennes inkluderer blant annet babysang, knøttesang, og arrangementer som tårnagentene og TWEEN-festivalen.

Noen av trosopplæringstiltakene arrangeres i samarbeid mellom menighetene i hele Vest-Lofoten.

Gunhild er utdannet grunnskolelærer med tilleggsutdanning i religion, og har tidligere erfaring som ungdomsskolelærer. Hun er glad i fysisk aktivitet, og har idrett som fag fra universitetet.

Hun ser frem til å ta fatt på nye og varierte oppgaver, og å bli utfordret på nye områder. Hun gleder seg også til å bli kjent med både barn og voksne, og trives veldig godt med arbeid som skjer i samspill med barn og ungdom.

Og fra i dag, 5. september, tiltrer Jorunn Tetlie som spesialprest i Valberg, Stamsund og Borge sokn, med spesielt ansvar for barn og unge. Se artikkel om Jorunn.

Hjertelig velkommen til oss!

Tilbake

Del