AVLYST - 150-års feiring for Landstads kirkesalmebok


Vi må dessverre avlyse pga koronoasituasjonen. Måtte du pugge salmevers på skolen? Mange er kjent med Landstads kirkesalmebok fra 1870, som var Norges første felles salmebok. I år er det altså 150 år siden første gang salmene offisielt ble sunget på norsk. 

Vi inviterer til foredrag og sang i Buksnes kirke onsdag 18. november - her får du også synge originaltekstene!

Per Kristian Aschim er professor ved Menighetsfakultetet. I høst har han fartet landet rundt med foredrag i forbindelse med Landstadsjubileumet.

 foto: Helene Moe Slinning.

Nå kommer han til Vestvågøy, og holder åpent seminar om 150 års jubileumet for norges første kirkesalmebok.

Det blir felles sang fra ulike utgaver av salmeboka, akkompagnert av organist Andrey Pirozhkov og sokneprest Eimund Kibsgaard Nordberg.

 

I Buksnes kirke onsdag 18. november kl 18:00.

Gratis adgang!

 

Program:

Per Kristian Aschim introduserer salmene underveis i foredraget.

552: Her er Guds hus og himlens port. Landstads originaltekst, klikk her.

506: Sions vekter hever røsten (alle tre vers)

12: Våkn opp du som sover (alle fem vers). Landstads originaltekst, klikk her.

108: Vår Gud han er så fast en borg (alle fire vers). Landstads originaltekst, klikk her.

Noen salmer fra nord:

72: Slukt er dagens lyse flammer (folketone fra Vesterålen)

887: Jeg vet meg en søvn i Jesu navn (Synges på Weyses melodi – Den signede dag/Gud signe vårt dyre fedreland, evt. de tre første versene på Christian Fugls melodi NoS 887, de fire siste på «Den signede dag»). Landstads originaltekst, klikk her.

50: Fra fjord og fjære (vers 1 og 2, 5 og 6)

11: Jeg løfter opp til Gud min sang (alle seks vers)

Det kan bli endringer i programmet.

 

Presentasjon av Landstads salmebok. Historikk. 

Inntil 1870 brukte Den norske kirke danske salmebøker. Som del av den store språkdebatten på 1800-tallet involverte presten og salmedikteren Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) seg i debatten om å innføre et eget norsk skriftspråk. I 1852 påtok Landstad seg oppgaven å utarbeide en ny kirkesalmebok. Han oversatte først salmer av Luther som ble utgitt som en prøve i 1855. Første utkast til ny salmebok forelå i 1861 og hadde 640 salmer. Utkastet ble sterkt kritisert for bruk av dialektord, en sammenblanding av bondespråk og kulturspråk. Landstad forsvarte sitt arbeid i Om salmebogen, en Redegjørelse 1862, men måtte gi etter for noe av kritikken i samtale med den offentlige kommisjonen som ble nedsatt i 1865. 

Den 16. oktober 1869 ble salmeboken godkjent ved kongelig resolusjon. Boken forelå trykt i 1870 og kunne tas i bruk i de sogn som gjorde vedtak om det. Den bestod av 634 salmer hvorav 307 opprinnelig var danske, 203 tyske og 86 norske. Landstad selv stod som salmedikter for 53 av disse norske salmene. 

Salmeboken ble revidert i forhold til nye rettskrivningsnormer i 1920. Det kom et tillegg til Norsk salmebok i 1973, men Landstads opprinnelige samling var offisielt i bruk helt fram til fornyet og revidert utgave forelå i 1985.

Et nytt offisielt tillegg ble utgitt i 1997, og i 2013 ble den nye felles norske salmeboken tatt i bruk. Da ble det også opprettet en digital salmedatabase for alle nye salmer. I Norsk salmebok 2013 står de tradisjonelle salmene og salmer på samisk side om side med gospel, spirituals, lovsanger, viser samt afrikanske, latin-amerikanske og asiatiske salmer foruten salmer engelsk, tysk og andre språk. Dette reflekterer at kirken er internasjonal, og at den gir hjelp til å inkludere alle i norske menigheter.

Les mer i artikkel om Magnus Brostrup Landstad på hjemmesiden til Den norske kirke (klikk på teksten)

 

Alle vel møtt i en hyggelig salmekveld!

 

Smittevernhensyn: vi ber om at alle respekterer smittevern, vasker hender, holder avstand og blir hjemme ved sykdom.

Tilbake