Supplerende valg av kandidater til kirkevalget


Vil du ha andre med i menighetsrådet i ditt sokn? Du kan påvirke om flere skal stå på lista ved å sende inn en forslag som 5 stykker støtter! 

Foto: DNK/Torstein Kiserud

I alle soknene på Vestvågøy, er det en liste. Alle sokn er: Borge, Buksnes, Hol, Stamsund og Valberg.

Når det er èn valgliste, er det supplerende nominasjon slik at medlemmene kan ha mer innflytelse. Mener du at det magler noen på valglista, eller du tenker at her bør det være flere muligheter, eller ingen fra et området i soknet er representert, da kan du ta et initiativ til å supplere lista med flere kandidater.

For å få med en tilleggskandidat, kan du levere et forslag på navn og så må du få med 4 til, slik at forslaget er underskrevet av 5 stykker, alle må være medlemmer i soknet. Men spør tilleggskandidaten først!

FRIST er 15.mai kl 12. 

Forslag leveres til menighetsrådet i soknet der du foreslår tilleggskandidat, eller sendes til Vestvågøy kirkekontor, Tamyra 24, 8370 Leknes, post@vestvagoy.kirken.no

Valglister til menighetsrådene på Vestvågøy pr.28.04.23.

Borge menighetsråd:
Til Borge menighetsråd velges 6 faste medlemmer. Sokneprest er fast representant.

Nominasjonsliste:
1. Reidar Sofus Samulensen, f. 1964, Bøstad
2. Lene-Mari Åland, f. 1979, Bøstad
3. Hilmar Krogh Sivertsen, f. 1957, Bøstad
4. Magne-Viktor Monsen, f. 1954, Bøstad
5. Lill Merete Veines Marinitussen, f. 1961, Bøstad
6. Trond Handberg, f. 1966, Bøstad
7. Elisabeth Kristin Strømnes Martinsen, f. 1978, Bøstad
8. Bjørg Hedvig Wolden, f. 1942, Bøstad
9. Bodil Martha Fjelltun Hansen, f. 1953, Bøstad
10. Edithe Olga Børresen, f. 1982, Bøstad
11. Irene Ragnhild Nilsen, f. 1958, Bøstad

Buksnes menighetsråd:
Til Buksnes menighetsråd velges 6 faste medlemmer. Sokneprest er fast representant.

Nominasjonsliste:
1. Lise Haug, f. 1985, Ballstad
2. Hilde Elisabeth Holand, f. 1979, Leknes
3. Marianne Baadstrand, f. 1972, Gravdal
4. Joseph Musembula Tete, f. 1967, Leknes
5. Oksana Eidem, f. 1989, Gravdal
6. Holger-André Benonisen, f. 1985, Gravdal
7. Anne Britt Westervold, f. 1956, Leknes
8. Inger Lill Lykseth Fredriksen, f. 1963, Leknes
9. Elin Johansen Voie, f.1950, Leknes
10. Solveig Kolderup Utvik, f. 1966, Ballstad


Hol menighetsråd:
Til Hol menighetsråd velgers 6 faste medlemmer. Sokneprest er fast representant.

Nominasjonsliste:
1. Arnt Vidar Bjåstad, f 1962, Leknes
2. Anne Karine Ervik Statle, f. 1971, Leknes
3. Asbjørn Sjølie, f 1955, Leknes
4. Ellen Margete Torp, f. 1967, Leknes
5. Liv Harriet Berntzen, f. 1962, Leknes
6. Jonas Mikael Grav, f. 1994, Leknes
7. Ann-Karin Skavhaug, f. 1959, Leknes
8. Ruben Skifjord, f. 1981, Leknes
9. Magne Johansen, f. 1944, Leknes


Stamsund menighetsråd:
Til Stamsund menighetsråd velges 6 faste medlemmer. Sokneprest er fast representant.

Nominasjonsliste:
1 Finn Henrik Pettersen, f. 1951, Stamsund
2.  Randi Hennie Nilsen, f. 1947, Stamsund
3.  May Perly Langstrand Hansen, f. 1953, Stamsund
4.  Frank Kristian Knudsen, f. 1954, Stamsund
5.  Marit Elise Krüger Enge, f. 1981, Stamsund
6.  May-Britt Larsen, f. 1950, Stamsund
7. Kjellaug Hatlen Lunde, f.1963, Stamsund
8. Mette Camilla Skadberg, f. 1953, Stamsund
9. Ellen Krüger, f. 1948, Stamsund

 

Valberg menighetsråd:
Til Valberg menighetsråd velges 4 faste medlemmer.  Sokneprest er fast representant.

Nominasjonsliste:
1. Helge Lars Vikjord, f. 1955, Valberg
2. Kåre Hatløy, f. 1968, Valberg
3. Evelyn Tone Knutsen, f. 1956, Valberg
4. Åse Ingrid Riksheim, f. 1955, Valberg
5. Kjell Egil Moen, f. 1970, Valberg
6. Atle Vikjord, f 1953, Valberg
7. Annie Sofie Larsen, f. 1961, Valberg
8. Arnt Egil Erntsen, f. 1976, Valberg

 

Tilbake

Del