Barn- og unge


Barn og deres familier har en sentral plass i kirkene våre. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.Trosopplæringsplaner


Den enkelte kirke ønsker å hjelpe barn og unge til å lære om kirkens tro og tradisjon, kristne trospraksiser, samt å gi dem gode verktøy til livstolkning og livsmestring.


Alle menighetene i Lofoten har de siste årene jobbet med trosopplæringsplaner. I 2012 ble alle planene ferdigstilt; samtidig er trosopplæringsplanene dynamiske planer som stadig er i endring. Vi har tett samarbeid  mellom kirkene i våre kommuner, slik at enkelte ganger vil flere menigheter gå sammen om ulike tiltak. Sjekk gjerne ut overskriften Kalender (på hovedsiden), her vil du finne oppdatert informasjon om hva som skjer.

Planene forteller noe om hvordan menighetene ønsker å møte sine døpte barn og ungdommer. Den enkelte kirke ønsker å hjelpe barn og unge til å lære om kirkens tro og tradisjon, kristne trospraksiser, samt å gi dem gode verktøy til livstolkning og livsmestring. Alle planene er utviklet på dette grunnlaget, samt at de skal passe inn i det lokalsamfunnet som den aktuelle kirken er en del av.