Vi er her for barn og unge


 

Barn og deres familier har en sentral plass i kirkene våre. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamilier har i hverdagen og fylle tiden med meningsfulle treffpunkt og opplevelser.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.

Trosopplæring


 

Trosopplæringsplaner er menighetenes eget verktøy for barne- og ungdomsarbeid.

I Vestvågøy er det kirkevergen og trosopplæringsmedarbeider som lager forslag til struktur og aktiviteter for barne- og ungdomssatsningen. Det er hvert enkelt menighetsråd som godkjenner planene. Trosopplæringsplanene gjelder for fire år av gangen, men justeres fortløpende.

Klikk her for å gå til trosopplæringsplanene for hver menighet.