Allehelgenssøndag; minnegudstjenester, konsert og sorggruppe


Kommende søndag er allehelgenssøndag. Dette er for mange en viktig dag for å minnes de som har gått bort. Kirkene på Vestvågøy åpner opp for å møtes i fellesskap.

Konserten i Buksnes kirke søndag kveld har musikk og dikt som gir rom for minner, og å kjenne på takknemlighet for dem som har gått foran oss.

I neste uke starter kirka opp sorggruppe, og det er mulig å melde seg på.

I mange kirker holdes det en minnegudstjeneste på Allehelgensdag. Navnene på menighetens døde det siste året leses opp og vi sier takk til Gud for dem som har gjort livet vårt rikere samtidig som vi ber om hjelp i sorgen nå som de ikke lenger er til. 

På søndag er det gudstjeneste i alle kirkene på Vestvågøy. Gudstjenestene er åpne for alle og alle er velkommen. Det er sendt ut egen invitasjon til en representant for familien/pårørende. I år er det bedt om påmelding fra de pårørende, for lettere å håndtere behov for smitteverntiltak.

Det blir stadig mer vanlig å tenne lys på gravene. Lyset som brenn på grava fungerer som et symbol på at den døde er med i livet videre og ikke glemmes. I Stamsund er det åpen kirke kl 11-16, med mulighet til å komme inn i kirken kl 11-16 og tenne lys i stillhet.

 

Allehelgensdag i Vestvågøy:

🥀 kl 11.00-16.00 Åpen kirke i Stamsund

🥀 kl 11:00 gudstjeneste i Buksnes, Hol og Valberg kirker

🥀 kl kl 17:00 gudstjeneste i Stamsund og Borge kirker

 

Les mer om allehelgensdag på kirken.no

 

Konsert i Buksnes kirke søndag 1. november kl 19.00

Velkommen til en stemningsfull konsert som gir rom for for trøst, omsorg, og ettertanke om livet og døden.

Arrangør: Ramberg blandakor under ledelse av Ann Kristin Windstad.

Også medvirkende: Gunnar Kirkesæther, fløyte, Andrey Pirozhkov, orgel og piano og Sveinung Skårseth, diktlesing.

 

Sorggruppe: et sted for samtale om sorg og veien videre.

Det å miste en av sine nærmeste kan ofte oppleves som vanskelig og mange kjenner seg alene med sorgen og savnet. For mange kan det oppleves positivt å få snakke med andre om dette, og lytte til andres erfaringer. Vi vil gjerne invitere til et fellesskap hvor vi håper å kunne hjelpe hverandre videre.

Første samling i sorggruppen er torsdag 5. november kl 19 på Buksnes menighetshus (Tamyra 24, Leknes).

På første samling snakker vi om hvordan er sorggruppe kan fungere. Etter det kan du ta stilling til om du ønsker å være med videre.

Påmelding til Solveig Utvik på e-post: solveig.utvik@vestvagoy.kirken.no eller på telefon: 99417107.

Skulle du trenge mer informasjon på forhånd så ta gjerne kontakt med oss.

Tilbake

Del