Ønsker du telefonvenn?


Kan du tenke deg å ha en telefonvenn som ringer deg 1-2 ganger per uke som du kan snakke med?

Kirka på Vestvågøy og Vestvågøy frivilligsentral samarbeider om et slikt tilbud i Vestvågøy. Vi kobler frivillige opp mot deg som ønsker dette.

Hvis det ikke skulle fungere med din telefonvenn og deg, avsluttes samarbeidet og vi kan finne en annen hvis det er ønskelig. Telefonvennen underskriver taushetserklæring.

Ta kontakt med:

Vestvågøy frivilligsentral mobil nr.: 906 42 335 (Aud Karin)

Kirka på Vestvågøy mobil nr.:76056730/ 99417107 (Solveig)

Tilbake

Del