Forholdsregler om Koronavirus


Kirka på Vestvågøy tar Koronaviruset på alvor, og gjør nødvendige tiltak.

Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger og avlyser gudstjenester og andre arrangementer i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og de sentrale bestemmelser som kommer fra kirkens organer.

Selv om ulik aktivitet inn til videre er avlyst, vil det bli avholdt begravelser, dåp og vielser innen de begrensinger som er satt til forsamlingsstørrelse. De vil da ikke bli åpne for alle.

Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer for smittevern vil bli fulgt nøye.

I tråd med retningslinjer og anbefalinger har vi satt inn ekstra tiltak for hygiene. Vi ber om at alle er spesielt nøye med håndhygienen. Det er satt opp plakat med veildning i alle kirkene.

For å unngå dråpesmitte anbefales det at vi i denne perioden er forsiktig med nærkontakt og unngår å håndhilse mv.

Våre ansatte vil forholde seg til råd om karantene etter hjemkomst, også dersom andre husstandmedlmmer har reist.

Ta kontakt med kirkekontoret om det er ønskelig med enkeltbesøk av prest eller diakon. Vil vil legge forholdene til rette for det. Våre ansatte er også tilgjenglig for samtale over telefon, digitale løsninger om det er ønskelig. 

Hvis du har flere spørsmål, ta kontakt med Vestvågøy kirkekontor på telefon 76056730 i ordinær kontortid, hverdager 10- 14 , eller på epost til kirkevergen.

 

Her kan du lese om hva Den Norske Kirke skriver om denne saken.

 

 

Hjelp oss å ta vare på hverandre!

 

 

 

Tilbake

Del