Navnet minnelund, anbud er kunngjort


Anbud for Lofotens første navnede minnelund er nå kunngjort og publisert på Doffin, og vi oppfordrer entreprenører til å melde seg på i dette foregangsprosjektet.

 

Lofoten får navnet minnelund!

Det har i de siste årene blitt anlagt denne type minnelund mange steder i landet. Også i Lofoten har etterspørselen etter en slik gravleggingsmulighet vært økende - og nå er det altså klart for å komme i gang!

 

Framtidsrettet prosjekt

Vi oppfordrer entreprenører til å delta i konkurransen.

At folk flytter generelt mer nå enn tidligere er en av grunnene til at minnelunder i Norge hatt en markant økning. Det vil med stor sannsynlighet bli aktuelt med flere minnelunder i Lofoten, så her har entreprenørene en enestående mulighet til å bidra til et framtidsrettet anlegg.

 

Hva er navnet minnelund?

En navnet minnelund er graver i et felt med felles minnesmerke hvor det er anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død på den gravlagte. I en navnet minnelund vil gravplassforvaltningen sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg blomster og lys. Graver i en navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp.

En minnelund skal utformes slik at det er et tilbud for alle, noe som vil si at graven er tro- og livssynsnøytral. Hensikten er at det skal være et sted for ro og ettertanke, og et godt sted for de etterlatte å komme til. 

 

Ved Buksnes prestegård

Statsforvalteren godkjente i august Vestvågøy kirkelige fellesråds planer om navnet minnelund med tilhørende minnesmerker på Buksnes kirkegård, framfor prestegården.

Dette blir den første navnede minnelunden i Lofoten, og vil foreløpig være den eneste på Vestvågøy.

 

Felles minnesmerke med plass til navneskilt

Minnelunden vil til sammen ha tre minnesmerker. To av minnesmerkene vil bestå av en konstruksjon av stålrør med stålplater hvor navneskiltene festes. Stålkonstruksjonen er designet slik at klatreplanter kan slynge seg langsmed og på oversiden.

Når begge sider av minnesmerkene tas i bruk vil det være plass til 644 navneskilt.

Det tredje minnesmerke vil bestå av en naturstein fra distriktet med teksten «Vi minnes» og være plassert noen meter fra de to andre minnesmerkene. Dette minnesmerket skal være for dem som ikke har en egen grav å gå til, som dødfødte barn gravlagt i andres graver eller de som har omkommet på havet.

Minnelunden vil være skjermet av hekkeplanter.

 

Åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag er nå kunngjort i Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, og frist for å delta er

  • kl 12:00 onsdag 1. mars 2023.

Arbeidet skal være ferdig i løpet av sommeren 2023.

 

 

Tilbake

Del