Foredrag om bibel og bibelbruk


Hvordan har bibelen blitt som den har blitt? Hvordan bruker vi den i dag?

Torsdag 19. mars kl 19.00 kan du lære mer og bli med i samtale om temaet.

Foredrag om Bibel og bibelbruk. Del 1

En del har kommet med ønske om vi ikke kunne samles en kveld og lære noe mer om Bibelen, hvordan den har blitt som den har blitt, og litt om bruk av den.

Spørsmål som: 

- Hva vil det si at bibelen er Guds ord?

- Er alt i bibelen like viktig, eller er noen viktigere enn annet?

- Hvordan skal vi tolke bibelen?

- Hvordan finne svar på spørsmål bibelen ikke tar opp?

 

Foredrag om Bibel og bibelbruk. Del 2 

Det er kapellan Trond Prest som vil holde dette foredraget, der vi får et innblikk i grunnlaget for bibelen og en del problemstillinger som kan dukke opp når vi skal prøve å forstå hva disse tekstene handler om.

 

- Du har i presentasjonen av foredraget satt opp en del problemstillinger. Kan du si litt mer om hva det innebærer?

Trond Prest svarer: Vel, det at bibelen er Guds ord er jo noe vi tenker nesten automatisk. Men jeg vil gå litt inn på hva det betyr.

Muslimene tenker seg at Koranen er skrevet av Allah og overgitt til mennesker gjennom Muhamed. Men bibelen er ikke Guds ord på den måten. Bibelen er jo ytre sett en samling skrifter skrevet av mange forskjellige forfattere over mange hundre år, til og med på to forskjellige språk, delt i det gamle (hebraisk) og nye testamentet (gresk).

 

Utdrag fra det gamle testamentet: Skapelsesberetningen, 1. Mosebok. Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk.

 

 

 

 

Utdrag fra det nye testamentet, fra begynnelsen av Juleevangeliet, Lukas kap.2, 1-7. Det nye testamentet er skrevet på gresk.

 

 

 

 

 

 

Når tekstene vi forholder oss til er så vidt forskjellige i måten det framstår, hvordan dette kan være Guds ord, blir jo da et viktig spørsmål.

Og som en følge av dette skal vi se litt på om alt i bibelen er like viktig, dvs er like sentralt. Har fortellingene fra gamle testamentet like stor vekt som fortellingene om Jesus, hva han sa og gjorde? Hvis ikke: Hvorfor det?

 

Og dermed er vi langt ute i problematikken om hvordan tolke bibelen, hvordan forstå utsagn som står skrevet om samme temaer, men fra forskjellige skrifter og tider.

Dette kan hjelpe oss til å finne bibelsk begrunnede svar på viktige spørsmål i vår tid som ikke var aktuelle på Jesu tid og før det.

 

La meg også legge til at dette foredraget ønsker å vise litt av det vi teologer har lært og jobbet med, det som handler om hva man historisk kan si om bibelens utvikling og hva dette har gjort med forståelsen av boka og skriftene i den.

 

Selv om du ikke er teolog eller har mye kunnskap om Bibelen fra før, er du hjertelig velkommen til å møte opp

Torsdag 19. mars kl. 1900 i storsalen på Menighetshuset på Leknes

Det blir mulighet for samtale og spørsmål underveis, og kanskje også en kopp kaffe.

 

 

Tilbake

Del