Bots- og bønnedagen


Kommende søndag markeres bot- og bønnedagen i gudstjenester over hele landet. 

Bots- og bønnedagen som er lagt til siste søndag i oktober, har i seg mange tradisjoner. 

 

Ved forordning 27. mars 1686 ble det i Danmark og Norge vedtatt at en bestemt dag for faste, bot, og bønn skulle markeres fjerde fredag etter påske. Ved lov 28. mai 1915 ble den i Norge flyttet til fredag før Allehelgenssøndag, som er første søndag i november. Ved lov 22. desember 1950 ble dagen lagt til søndag før Allehelgensdag. Denne plasseringen av Bots- og bønnedag på en søndag, er en særnorsk ordning.

 

Dette er en dag som gir anledning til at vi kan gå inn i oss selv som enkeltmennesker, som samfunn og som kirke.

Skriv en bønn på bønneveggen

 

Å tenne lys i kirkens lysglobe er en vanlig del av gudstjenesten på Bots- og bønnedagen.

Klikk her for å lese bønnen som er spesiell til bots- og bønnedagen.

 

«Bønn er samtale med Gud» blir det sagt. Bønn er også en fromhetsøvelse eller en mental innstilling for å sette ord på den største glede, eller som en åndelig terapi i kriser.

Les hele artikkelen Hva er det å be?

 

Tilbake