Givertjeneste - diakoni i Buksnes og Hol menigheter


Vil du være med å støtte det diakonale arbeidet i Buksnes og Hol?

Med noen få avbrudd har Buksnes siden 1999 hatt en diakon i halv stilling. Mens de andre stillingene i kirka i stor grad er finansiert av det offentlige, har denne stillingen hele tiden vært avhengig av privat givertjeneste. I tiden som kommer trenger vi å få flere med på denne givertjenesten.
 
Det er Buksnes menighetsråd som har stått ansvarlig for å finansiere den halve stillingen. Hol menighet sørger for et bidrag til å finansiere stilligen, samtidig som det diakonale arbeidet i menigheten utvikles og blir tydeligere definert. Totalt sett er kostnaden ved stillingen på i ca 350 000,- kroner per år. En del av pengene finansieres gjennom turistguiding i Buksnes kirka om sommeren, noe finansieres gjennom prosjektinntekter, noe gjennom offer - men givertjeneste fra enkeltpersoner har alltid vært og vil alltid være en viktig del av finansieringen. 

Hva betyr det å være med på givertjeneste?
For de fleste betyr det at de har gått i banken eller nettbanken sin og lagt inn et fast trekk enten en gang i måneden, en gang i kvartalet el.l. Noen gir 100,- kroner hver måned, noen gir 1000,- kroner hver måned, noen gir engangsbeløp. Dette er helt opp til hver enkelt.  Samlede gaver som overstiger 500,- kroner på årsbasis blir innrapportert til skattevesenet slik at det gir skattefradrag.
 
Bankkontoen for givertjenesten til diakonstillingen i Buksnes er 4550.20.49988
Merk gjerne innbetalinger med "fast givertjeneste".

Alle bidrag, både overføringer til bankkonto og på vipps må merkes med hva det skal gå til.  

Spørsmål om givertjenesten kan rettes til Ellinor Løvdal, kontaktperson for den faste givertjenesten.

Les mer om det diakonale arbeidet her!


 

Tilbake

Del