Vernearbeid på gravplassene


Fokus på vernearbeid ved åpning av grav - det var dagens tema.

Vestvågøy kirkelige fellesråd har som mål å ha et systematisk fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). HMS-arbeidet skal sikre at liv og helse blir ivaretatt. På en strålende dag gjennomførte vi del I av vernerunden på Borg kirkegård. Der viste graverne hva de praktisk gjorde mens kirkevergen og driftsansvarlig fulgte nøye med om vernehensyn ble godt ivaretatt.

Når den praktisken delen var gjennomført, gjennomgikk vi om det var noen forbedringspunkter. Det er det alltid. En ting er sikkert - ved å gjennomføre slike vernrunder løftes fokus flere hakk. Og det er alltid viktig!

Under er noen bilder som viser de maskiner i drift. I tillegg var lastbil med kran og av og påkjøring av utstyr del av vurderingen. 

Tilstede var Stig Nilsen, Frode Stormo, Hinrich Sanders, Per-Arne Lie og Anne Lise Haakestad. Fotograf er Per-Arne Lie

Tilbake

Del