Hold avstand. Takk for at du viser hensyn!


Økt forekomst av korona-smitte i vårt lokalsamfunn gjør det viktig å minne hver enkelt om å ta hensyn og følge forholdsreglene for smittevern.

Aktiviteten i kirkene på Vestvågøy vil gå som normalt/annonsert, med forbehold om endring i anbefalinger/pålegg fra lokale myndigheter.

Vi vil legge til rette for at håndvask/håndsprit, og at det skal være mulig å opprettholde avstand. Det er imidlertid hver enkelt som er ansvarlig for å følge de anbefalte rådene for smittevern.

- hold deg hjemme hvis symptomer på luftveisinfeksjon
- hold avstand til andre enn de du allerede har som nærkontakt
- bruk munnbind dersom du ikke kan opprettholde avstand
- pass på når du må hoste/nyse, og at det ikke blir spredd dråpesmitte (hoste inn i armkroken/papirlommetørkle)

Hold avstand. Takk for at du viser hensyn!

 

 

 

Fra Vestvågøy kommune sin hjemmeside:     

"Det har vært en betydelig økning i smitteforekomst i kommunene siste 2 uker. I hovedsak gjelder dette blant barn og unge og voksne i deres omgangskrets. Men det er også flere sporadiske tilfeller, dvs uten klar smittekilde eller tilknytning til miljøer med barn og unge. Det rapporteres i all hovedsak om milde og moderate symptomer. Vi ser imidlertid at smitteutviklingen øker risikoen for smitte blant sårbare grupper, deriblant eldre og folk med betydelig nedsatt immunforsvar.

På bakgrunn av dette utvides smittevernrådene til befolkningen. De generelle rådene vil fortsatt være helt grunnleggende fremover:

  • holde deg hjemme ved symptomer, og ta en test
  • god hånd- og hostehygiene

I tillegg anbefales alle:

  • å holde avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom

Det er viktig å understreke at dette gjelder offentlige rom. Skoler og barnehager skal fortsette på grønt nivå. Det er heller ikke grunnlag for å gjøre tiltak overfor arrangementer eller sosiale lag. Disse tiltakene er for å begrense den smitten som spres uten å kunne knyttes til nærkontakter eller miljø, men medvirker til raskere smittespredning.

Rådene gjelder både for å begrense koronasmitte, men også øvrige luftveisvirus. Med disse anbefalingene opprettholdes den normale hverdagen, men med noen flere forholdsregler.       

Mvh Kommuneoverlegene i Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes og Andøy."

 

Tilbake