8-10 år Tårnagent


I alle menigheter. 

Alle 9-åringer inviteres årlig til å delta på Tårnagent i sin menighet.

Tårnagent foregår i alle kirkene (med forbehold om påmeldinger) en søndag i vinter/vår.

Her får deltagerne være agenter, ha agentmøter, løse mysterier rundt omkring i kirkerommene, synge, leke og møte andre.

Tårnagent i Borge kirke gjennomføres søndag 7. april fra kl. 12 til 18.

Alle medlemmer (døpte) som er født i 2015 og 2016 får invitasjon i posten. De som ikke er medlemmer, men som likevel kunne tenke seg å delta på arrangementet er selvfølgelig velkommen til å melde seg på.

Påmelding til Tårnagent i Borge kirke gjøres her

Har du spørsmål? Kontakt trosopplærer Gunhild Wigum på tlf: 40 44 99 56 eller på e-post: gunhild.wigum@vestvagoy.kirken.no

Tilbake

Del