Påmelding til konfirmantåret 2020-21 i Vestvågøy


På grunn av koronapandemien ble alle konfirmasjonene flytta fra våren til høsten. Det vil påvirke når vi kan starte opp med et nytt konfirmantår. Oppstart vil sikkert være forskjellig fra menighet til menighet men ved at du melder deg på og fyller ut kontaktinformasjon har vi mulighet til å begynne planleggingen og sende beskjeder.

 

Påmelding til konfirmantåret 2020-21 gjør du ved å fylle ut og sende inn skjemaet du kommer til når du klikker på dette området. Les gjennom det som står under her før du starter registreringen så du vet noe om hva det spørres om. Husk å trykk lagre/send før du lukker skjemaet.

Skjemaet er felles for alle menighetene og du krysser av for den menigheten hvor du skal følge konfirmantundervisningen. Noen ønsker konfirmasjonsdagen i en annen menighet enn der de følger opplegget og det er ok. Hvis dette er aktuelt for deg gir du beskjed etter at vi har starta opp.

Vi ønsker at du legger inn et bilde av deg så vi får sett deg før vi begynner. Bildet må være jpg.og mindre enn 1MB. Dette bildet skal ikke legges ut noen steder og er bare for å kjenne deg igjen og (forhåpentligvis) lære navnet :-)

Er det noe vi bør vite om deg? Skriv i kommentarfeltet om det er noe vi bør ta hensyn til, fra allergier til konsentrasjonsvansker. Ved å vite kan vi enklere legge tilrette for at du skal få et flott år. 

Det kommer et spørsmål om hvem du vil være på gruppe med. Dette gjelder spesielt Buksneskonfirmantene som må deles i flere grupper. Ved gruppesammensetningen vil vi gjøre vårt beste for å innfri ønskene.

Minst en av de foresatte/foreldrene må fylle ut kontaktinformasjon.

Vi trenger å vite hvem av foresatte som eks. blir med som sjåfører på Kirkens Nødhjelp- fasteaksjon, hvem som kan bake kaker, hvem som kan bli med på tur el. konfirmantdag, mm, men det kommer vi tilbake til fordi det vil være forskjellig behov fra menighet til menighet.

Egenandelen for konfirmantåret betales inn til hver menighet. Info om beløp, kontonr./VIPPS får du ved oppstart.

VIKTIG All informasjon som blir lagt inn via påmeldingen blir lagret i administrasjonssystemet til Vestvågøy kirkelige fellesråd, Medarbeideren fra Agrando. For å logge seg på må vi som har en "bruker" gjennom en flereleddet innlogging med brukernavn, passord og daglig generert kode.  Konfirmantgruppene er i tillegg bare åpen for de lokale lederne så innsyn er i praksis umulig for uvedkommende. Når året er over slettes all personlig informasjon unntatt mobilnr.og adresser.

Se ellers informasjon under under hver menighet

Vi ser fram til å treffe hver enkelt og ønsker alle en god ferie og sommer!

Hilsen

Eimund Kibsgaard Nordberg, sokneprest i Buksnes og Hol

Hanne Berg, menighetspedagog i Buksnes og Hol

Trond Gran, kapellan i Buksnes og Hol

Frode Wigum, sokneprest i Borge

Kjersti Bildøe Ryan, Soknesprest i Stamsund og Valberg (fra 1.juli 2020)

 

Tilbake