Adventstida i Vestvågøy


Hva skjer i kirkene våre i adventstiden? Her er en oversikt over alt som foregår.

5.12  - kl  09.30  Julesamling med barnehagene - Stamsund kirke

6.12 -  kl 12.30 Babysang i Borge kirke

8.12 -  kl 10.15 Adventstund i Buksnes kirke

8.12 -  kl 12.00 Adventstund i Buksnes kirke

8.12 -  kl 18.00 Julekonsert i Borge kirke ved Bøstad skolekorps

8.12 -  kl 19.00 Konsert i Stamsund kirke: "Vi synger julen inn" ved Stamsund sangkor

9.12 -  kl 18.00 Konsert i Buksnes kirke: "Vi synger julen inn" ved Buksnes kirkekor

10.12 - kl 11.00 Gudstjeneste i Buksnes kirke

10.12 - kl 11.00 Gudstjeneste i Knutstad kapell "Lys i mørketida"

10.12 - kl 17.00 Gudstjeneste i Valberg kirke "Lys i  mørketida"

13.12 - kl 11.00 Formiddagstreff i Stamsund

14.12 - kl 09.30 Skolegudstjeneste i Borge kirke

14.12 - kl 11.00 Julesamling for barnehagene i Borge kirke

17.12 - kl 11.00 Musikkgudstjeneste i Stamsund kirke

17.12 - kl 11.00 Gudstjeneste i Hol kirke

17.12 - kl 16.00 Gudstjeneste på Vestvågøy sykehjem

17.12 - kl 18.00 Konsert i Stamsund kirke ved Stamsund Hornmusikk

17.12 - kl 18.00 Konsert i Borge kirke ved Salig Blanding

19.12 - kl 13.00 Skolegudstjeneste i Stamsund kirke

20.12 - kl 11.00 Skolegudstjeneste i Buksnes kirke

20.12 - kl 19.00 Julekonsert i Borge kirke ved Borge Brass Band

24.12 - kl 13.00 Julegudstjeneste i Hol kirke

24.12 - kl 13.30 Julegudstjeneste i Valberg kirke

24.12 - kl 14.00 Julegudstjeneste i Knutstad kapell

24.12 - kl 15.00 Julegudstjeneste i Buksnes kirke

24.12 - kl 16.00 Julegudstjeneste i Stamsund kirke

24.12 - kl 16.00 Julegudstjeneste i Borge kirke

25.12 - kl 13.00 Høytidsgudstjeneste i Borge kirke

25.12. - kl 13.00 Høytidstgudstjeneste i Buksnes kirke

26.12 - kl 13.00 Høytidsgudstjeneste i Hol kirke

26.12 - kl 13.00 Høytidsgudstjeneste i Stamsund kirke

29.12 - kl 17.00 Juletrefest på Menighetshuset

31.12 - kl 17.00 Gudstjeneste i Buksnes kirke, med påfølgende orgelmeditasjon

 

 

Tilbake

Del