Endringer Skifjord gravplass


Tilrettelegging og gjenbruk av to gamle gravfelt på Skifjord gravplass.

På Skifjord gravplass har det nå blitt tid for tilrettelegging og gjenbruk av to gamle gravfelt.

Det er planlagt oppstart for dette arbeidet 18. mai-22.

Feltene som skal taes til gjenbruk er felt 8 og 9, se oversiktskart.

Festere til eksisterende  graver er tilskrevet.

Gravminnene som skal plasseres tilbake vil bli lagt på paller, og lagret på en del av parkeringsarealet.

Det vil brukes ferdigplen, og monteres nytt gjerde mot fylkesvei.

Felt 8 og 9 vil bli stengt i anleggsperioden.

 

Henvendelse kan rettes til Vestvågøy kirkelige fellesråd, 760 56730, mand-fre, 10-14 eller post@vestvagoy.kirken.no.

 

Tilbake