Hva har vi lært av Corona-tiden?


Nesten over natten ble forutsetningene for å gjennomføre de faste aktivitetene i kirka helt snudd på hodet. Vi som jobber i kirka har gjort vårt beste for å være kreative og legge til rette for kirkelige handlinger i denne tiden. Det har ført til noen interessante erfaringer.

Kirkelige seremonier trenger ikke være stort og omfattende for å bli hyggelig og minneverdig!

Noen har vegret seg for å gjennomføre vielser og barnedåp i denne perioden. Men for mange har det ikke vært et alternativ å hverken utsette eller avlyse. Vi ser at flere velger å gjennomføre sin seremoni med en mindre ramme, færre gjester og enklere uttrykk - og de har vært veldig fornøyd med det.

Kirka på Vestvågøy har, som over hele landet, gjennomført gudstjenester med video-opptak og med direkteoverføring på facebook og hjemmesiden. Mange begravelser er også sendt online, slik at familie og venner rundt omkring i landet har kunnet delta i seremonien. Dette har vært et fint alternativ for deltagelse i tider som har krevd mye ekstra av de fleste.

Vi har lært mye om mulighetene ved videooverføring og bruk av sosiale medier. Mediene endrer seg raskt - og vi har fortsatt mye å lære. Om du har erfaringer du tenker vi bør høre om, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.

Fra høsten har vi planer om å gjennomføre flere gudstjenester med direkte overføring, slik at de som ikke så lett kan komme seg til kirke - og våre venner rundt omkring i landet også kan være med i kirka.

Følg med oss på hjemmesiden og på facebook så får du informasjon fortløpende.

 

 

Tilbake

Del