Stor giverglede i aksjonen "Støtte til sykehuset i Okhaldungha"


Kirkene på Vestvågøy har i mange år støttet et misjonsprosjekt på sykehuset i Okhaldungha. Da korona-krisen var et faktum gikk det også ut over vår mulighet til å ta opp offer i vanlige gudstjenester, siden alt ble avlyst. Derfor har vi i juni måned hatt et særskilt fokus på å samle inn midler til prosjektet på andre måter.

Les mer

 

Stor giverglede i aksjonen "Støtte til sykehuset i Okhaldungha"


Kirkene på Vestvågøy har i mange år støttet et misjonsprosjekt på sykehuset i Okhaldungha. Da korona-krisen var et faktum gikk det også ut over vår mulighet til å ta opp offer i vanlige gudstjenester, siden alt ble avlyst. Derfor har vi i juni måned hatt et særskilt fokus på å samle inn midler til prosjektet på andre måter.

Les mer

 

Du kan gjøre en forskjell!


Vårt vennskapssykehus i Nepal er hardt rammet av Covid-19-situasjonen. Kirka på Vestvågøy samler nå inn penger til sykehusets viktige arbeid, spesielt for vordende mødre og nyfødte barn. Ditt bidrag kan gjøre en viktig forskjell!

Les mer

 

Du kan gjøre en forskjell!


Vårt vennskapssykehus i Nepal er hardt rammet av Covid-19-situasjonen. Kirka på Vestvågøy samler nå inn penger til sykehusets viktige arbeid, spesielt for vordende mødre og nyfødte barn. Ditt bidrag kan gjøre en viktig forskjell!

Les mer

 

Hva har vi lært av Corona-tiden?


Nesten over natten ble forutsetningene for å gjennomføre de faste aktivitetene i kirka helt snudd på hodet. Vi som jobber i kirka har gjort vårt beste for å være kreative og legge til rette for kirkelige handlinger i denne tiden. Det har ført til noen interessante erfaringer.

Les mer

 

Hva har vi lært av Corona-tiden?


Nesten over natten ble forutsetningene for å gjennomføre de faste aktivitetene i kirka helt snudd på hodet. Vi som jobber i kirka har gjort vårt beste for å være kreative og legge til rette for kirkelige handlinger i denne tiden. Det har ført til noen interessante erfaringer.

Les mer

 
 

Stor giverglede i aksjonen "Støtte til sykehuset i Okhaldungha"

Kirkene på Vestvågøy har i mange år støttet et misjonsprosjekt på sykehuset i Okhaldungha. Da korona-krisen var et faktum gikk det også ut ...

Les mer

 

Syng salmer sammen alene

"Syng salmer sammen alene"  fortsetter utover våren. Vi tenner lys og synger en felles salme kl 9 hver dag. Fint om du kan hjelpe noe...

Les mer

 

Lokale andakter

Kirka på Vestvågøy har spilt inn noen korte andakter for dere. Sett deg i godstolen, ta fram salmeboka, lytt til teksten og syng med!

Les mer

 

Givertjeneste - diakoni

Vil du være med å støtte det diakonale arbeidet i Buksnes og Hol?

Les mer

Flere saker