Vi kan samles til gudstjenester og andre aktiviteter igjen.


Fra og med fredag den 16. april kan vi igjen samles til mer vanlige gudstjenester i kirkene våre. Når det er faste, tilviste plasser, kan vi være inntil 100 til stede. Men ikke i alle kirkene. Når vi syner i gudstjenestene må vi fortsatt holde 2 meters avstand hvis vi ikke hører til i samme kohort. En familie og andre som er de nære, kan sitte tett som til vanlig.

Les mer

 

Vi kan samles til gudstjenester og andre aktiviteter igjen.


Fra og med fredag den 16. april kan vi igjen samles til mer vanlige gudstjenester i kirkene våre. Når det er faste, tilviste plasser, kan vi være inntil 100 til stede. Men ikke i alle kirkene. Når vi syner i gudstjenestene må vi fortsatt holde 2 meters avstand hvis vi ikke hører til i samme kohort. En familie og andre som er de nære, kan sitte tett som til vanlig.

Les mer

 

Konfirmasjons- gudstjenester 2021 - så langt vi vet


I 2021 som i 2020, er det vanskelig å planlegge gjennomføring av konfirmasjons - gudstjenestene. Vi har utsatt de tidligste og har noen konfirmasjonsgudstjenester i vår og noen til høsten. Vi vil gjerne legge til rette slik at konfirmantene får en fin dag, men alt kan ikke bli helt som det pleier.

Les mer

 

Konfirmasjons- gudstjenester 2021 - så langt vi vet


I 2021 som i 2020, er det vanskelig å planlegge gjennomføring av konfirmasjons - gudstjenestene. Vi har utsatt de tidligste og har noen konfirmasjonsgudstjenester i vår og noen til høsten. Vi vil gjerne legge til rette slik at konfirmantene får en fin dag, men alt kan ikke bli helt som det pleier.

Les mer

 

I kirkene søndag 11.april


Forsatt er henstillingen fra regjering å ha minst mulig arrangement i kirkene. Da blir det ingen gudstjenester til søndag. Men prester, kirkemusikre, og andre ansatte vil være til stede i kirkene Buksnes, Valberg og Hol for samtale, forbønn, musikk mv for de som ønsker å benytte seg av en slik mulighet  Det blir en kort digital sending fra Valberg med oppstart kl 10.30.

Les mer

 

I kirkene søndag 11.april


Forsatt er henstillingen fra regjering å ha minst mulig arrangement i kirkene. Da blir det ingen gudstjenester til søndag. Men prester, kirkemusikre, og andre ansatte vil være til stede i kirkene Buksnes, Valberg og Hol for samtale, forbønn, musikk mv for de som ønsker å benytte seg av en slik mulighet  Det blir en kort digital sending fra Valberg med oppstart kl 10.30.

Les mer

 
 

Konfirmasjons- gudstjenester 2021 - så langt vi vet

I 2021 som i 2020, er det vanskelig å planlegge gjennomføring av konfirmasjons - gudstjenestene. Vi har utsatt de tidligste og har noen kon...

Les mer

 

Har du lyst til å jobbe med barn og unge? Ledig stilling fra høsten '21

Har du lyst å jobbe med barn og unge i kirka? Vi har ledig inntil 50% stilling som menighetsarbeider/menighetspedagog fra 01.08.21. Og vi e...

Les mer

 

Buksnes menighetshus – felles glede, felles ansvar!

Bli med på et digitalt takkoffer

Les mer

 

Stort engasjement for strikking til Murmansk

Se hvor mange strikkebidrag som har kommet inn til nå (18. februar)!

Les mer

Flere saker