Påskeevangeliet gjennom toner og bilder


I boken «Hellig år» skriver Peter Halldorf: 

I oldkirken ble tiden fra påske til pinse sett på som én sammenhengende fest. Samtlige søndager i påsketiden omhandler på ulike måter påskebegivenhetene og følgene av dem, samtidig som de forbereder oss på pinsen som er fullbyrdelsen av påsken. I tidligere utgaver av Tekstbok for Den norske kirke ble disse søndagene kalt «søndager etter påske», noe som ble endret i 2011-utgaven til «søndager i påsketiden». Dermed blir klarere at påsken ikke slutter med 2. påskedag – eventuelt med den påfølgende påskeuken, men forsetter fram til Kristi himmelfartsdag, ja egentlig helt til pinse» 

I toner og bilder vil organist og pianist Andrey Pirozhkov løfte oss videre inn i påsketiden. I programmet han har satt sammen belyses påskens sentrale hendelser slik at vi i dag og i dagene som ligger foran kan finne både kraft og hvile i evangeliet om Jesus Kristus. Fortsatt god påske! 

Velt alle dine veier

Tilbake

Del